Dcérske spoločnosti - AT ZEMPLÍN

AT ZEMPLÍN, spol. s r.o.   (076 13 Kazimír)

Dátum vzniku:   6.9.2005

Konatelia:   Ing. Alexander Palágyi, Ing. Róbert Németh, Ing. Juraj Pápay

Výroba:   Rastlinná výroba

Lokalizácia:   okres Trebišov a okres Michalovce

Hosp. dvory:   Dúbravka, Kazimír

Výmera poľn. pôdy:   2 124 ha

Živočíšna výroba:   1 136 ks HD, 76 ks oviec

Počet zamestnancov:   28

Typické plodiny:   obilie, kukurica, repka

Dúbravka:

 

Telefón:               056/ 688 79 14

                             056/ 688 79 16                      

Fax:                      056/ 688 79 15

E-mail:                 atzemplin@atzemplin.sk

 

Kazimír:

 

Telefón:               056/ 670 18 24

                             056/ 668 42 35

Fax:                      056/ 668 42 36

E-mail:                 atzemplin@atzemplin.sk