top of page

Strediská - AT ABOV

Stredisko Dúbravka

Dátum vzniku:   13. 1. 2006

Nákup časti spoločnosti AT ZEMPLÍN: 30. 6. 2021

Konatelia:   Ing. Róbert Németh, Marek Pethö

Lokalizácia:   okres Michalovce

Hosp. dvor:   Dúbravka

Živočíšna výroba:  915 ks ošípaných

Počet zamestnancov:   20

Telefón:               055/ 695 02 00

                             055/ 695 01 93                     

Fax:                      056/ 695 02 92

E-mail:                 atabov@atabov.sk

WWW:                 at-abov.webnode.sk

Stredisko Lom Oreské

Dátum začatia výroby: r. 1986

Prevzatie prevádzky spoločnosťou AT ABOV: júl 2021

Vedúci lomu: Ing. Michal Posypanka

Lokalizácia: Lom Oreské v katastri obce Oreské pri Michalovciach

Ťažba: dolomitický vápenec pre poľnohospodárstvo a na stavebné účely

Počet zamestnancov:   5

 

Telefón:  +421 915 562 740

Adresa: Lom Oreské, Oreské, 072 23, okres Michalovce

bottom of page