top of page

Podpora z EU

Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020: Modernizácia ŽV v spoločnosti AGROTRADE GROUP
PRV SR 2014-2020: Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS
bottom of page