Dcérske spoločnosti a strediská 

*   po kliknutí na aktívne ikony v mape  sa zobrazia                podrobné informácie o konkrétnom stredisku alebo        dcérskej spoločnosti