Podujatia a výstavy

Agrotrade Group s.r.o. Rožňava na 15.ročníku Repného dňa v Nových Sadoch

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Spoločnosť Agrotrade Group s.r.o. Rožňava je stálym partnerom Repného dňa , ktorý sa už tradične organizuje na pozemkoch PD Devio Nové Sady. Vystavené stroje si mohli návštevníci prezrieť na výstavnej ploche vedľa hlavného stanu a diskutovať z obchodníkmi o výhodách a kvalitách strojov. Tradične najväčší záujem bol o Pick- Up značky ISUZU.

 

Pestovanie cukrovej repy a cukrovarníctvo na Slovensku bolo, je a veríme že aj bude!“ To je odkaz všetkých rečníkov 15. ročníka Repného dňa 2015, ktorý sa uskutočnil 21.5.2015 a ktorý tradične otvoril predseda PD Devio Nové Sady pán Igor Jakubička.
Ďalej prevzal slovo Dr. Gerd Jung, Head of Growers Relation & Agri Consulting, ktorý vyzdvihol úspešné pestovanie cukrovej repy aj v časoch krízy cukrovarníckeho priemyslu. Za posledných 15 rokov dokázali pestovatelia v spolupráci s agroslužbou Považského cukru a.s. zdvojnásobiť úrody polarizačného cukru z hektára z 6t/ha na 12t/ha.
„Prikrývanie cukrovej repy a skladovanie cukrovej repy na spevnených plochách je nesmierne dôležité“ zdôraznil pán Norbert Figmik vo svojom príspevku pri zhodnotení cukrovarníckej kampane 2014/15. Cukrová repa sa tak dostáva na spracovanie nepoškodená a nespôsobuje problémy vo výrobnom procese. Ďalej uviedol, že 88 % momentálnych porastov je z pohľadu agronomickej služby Považského cukru a.s. v dobrej a vo veľmi dobrej kondícii. Na záver prisľúbil pestovateľom optimalizovanie dodávok cukrovej repy do cukrovaru počas nesledujúcej repnej kampane prostredníctvom harmonogramu.