Odporúčanie od nášho zákazníka 2/2022

2-2022-1-smaller.jpg
Ing. Viliam Sabol 
konateľ
PD Lemešany s.r.o.
Odporúčanie na traktor JCB FASTRAC 8330

Stroj sme kúpili v apríli 2017 z dôvodu potreby univerzálneho stroja na rýchlu prepravu komodít 23 tonovým prívesom a možnosťou výkonu poľnohospodárskych úkonov, ako je orba, podrývanie, diskovanie atď... s možnosťou využitia príslušnej agregácie a poskytovaného výkonu.

 

Vybrali sme si ho práve pre jeho širokosiahle vlastnosti, ktoré sú kombináciou rýchlej prepravy a rýchleho presunu na miesto určenia – pole, ale aj možnosti použitia na všestranné poľnohospodárske práce spojené s prípravou pôdy, sejbou, hnojením, kosením, postrekmi atď...

So strojom sa pracuje úžasne, stroj je svojou komfortnou výbavou určený skôr pre majiteľov firiem ako pre zamestnancov. Prínosy sú ekonomické - stroj šetrí čas hlavne svojou rýchlosťou, čo je v poľnohospodárstve podstatné. Zaznamenali sme zvýšenie denných výkonov, a tým aj zníženie nákladov.

 

So strojom sme jednoducho celkovo spokojní. Odporúčame aj ostatným, aby sa sami presvedčili o jeho vlastnostiach.

Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Štefana Škorváneka
za značku JCB

Koncept traktora FASTRAC sa už od svojho uvedenia v roku 1991 vyznačoval práve vlastnosťami, ktoré vyzdvihol aj tento zákazník: Univerzálny traktor na rýchlu prepravu a všetky pracovné operácie na poli. Okrem týchto vlastností zhrniem to, čo odlišuje FASTRAC od konvenčných traktorov. Plne odpružené obe nápravy, ktoré okrem najvyššieho komfortu pre obsluhu a pripojené zariadenia, zlepšuje aj prenos výkonu pri ťahaní, nakoľko sa eliminuje „odskakávanie“ kolies, a tým pádom prekĺzávanie. Prepravná rýchlosť 60 km/hod. pri jazdnej súprave 40 ton legálne a bezpečne po pozemných komunikáciách. Rozloženie hmotnosti je takmer presne v pomere 50 : 50. Na záver by som doplnil moju skúsenosť: Keďže sa poľnohospodárstvo čím ďalej tým viacej stretáva s nedostatkom pracovnej sily, určite v krátkej budúcnosti bude takýto stroj veľkým lákadlom pre obsluhy, ktoré tieto stroje zbožňujú.

Kontakt

Ing. Štefan Škorvánek, 
Produktový manažér JCB
Tel.: +421 905 497  160

Ďalšie informácie multimédiá

.jpg
kalendar-2-2022.jpg

JCB FASTRAC 8000