Odporúčanie od nášho zákazníka 18/2021

Ing. Marián Csada, 
Hlavný mechanizátor
 
Bc. Andrej Bojda, 
Agronóm
Green Point Farná
a Rada Zbehy
Odporúčanie na plečku Hatzenbichler
s kamerovým navádzaním

Od spoločnosti AGROTRADE GROUP sme si v roku 2020 kúpili 18 radovú plečku Hatzenbichler. K výberu tohto konkrétneho stroja nás motivovali dobré referencie podniku ako aj značky Hatzenbichler a odporúčania ostatných poľnohospodárov z brandže.  

Naša 18 radová plečka Hatzenbichler je vybavená kamerovým navádzaním čím sa dosahuje väčšia denná výkonnosť, ktorá sa prejavila aj vo väčšej kvalite
a presnosti práce. Plečka Hatzenbichler je veľmi výkonná. Prácou s ňou na našich poliach eliminujeme výskyt burín, znižujeme herbicídne zásahy a vďaka súčasnému prihnojovaniu zvyšujeme úrodu a celkovo znižujeme vstupné náklady.

S touto plečkou sme aj preto veľmi spokojní. Nakoľko má v našom osevnom postupe dominantné zastúpenie pestovanie cukrovej repy a sóje, zišla by sa nám ešte jedna plečka tejto značky, aby sme dodržali agrotechnické termíny, ktoré sú každoročne sťažené počasím. Plečka je vysoko výkonná, flexibilná, spoľahlivá
a ľahko ovládateľná. Vďaka spoločnosti AGROTRADE GROUP má spoľahlivé zastúpenie a servis po celom Slovensku.

Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána

za značku HATZENBICHLER

Plečky Hatzenbichler sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a inovatívnosťou. Plečkovanie vykonávame za účelom likvidácie nežiaducich burín v medziriadkových porastoch. Cieľom takéhoto ošetrenia počas vegetácie je narušenie pôdneho prísušku, pozitívne ovplyvniť štruktúru pôdy a jej nakyprenie, zapravenie priemyselných hnojív
a pesticídov do pôdy, regulácia zaburinenosti v medziriadkoch počas vegetácie v plodinách akými sú kukurica, slnečnica, sója, cukrová repa, zemiaky, jahody a pod. Tieto plodiny sa pestujú v rôznych medziriadkových kombináciách. Najčastejšie však 75 cm a 45 cm. Taktiež sa plečky používajú aj v špeciálnych plodinách akými sú zemiaky a jahody a pod.

Plečky sú stroje na kyprenie pôdy a reguláciu burín v medziriadkoch pestovaných plodín. Plečkovaním sa pôda kyprí, drobí a premiešava. Plečky do kukurice a slnečnice sú určené do plodín s rozstupom riadkov 75 cm. Vyrábajú sa vo verziách hydraulicky sklopnom alebo pevné. Rám je vyrobený z profilovej ocele. Podľa pracovných orgánov rozdeľujeme plečky na radličkové, rotačné, a iné. Radličkové plečky používajú ako pracovné náradie radličky. Tieto radličky sú buď jednostranné, alebo šípové. Ich používanie závisí od pestovanej plodiny a šírky medziriadku. Pri šírke medziriadku 75 cm sú vibračné radlice umiestnené na samostatnom paraleograme s 2 polovičnými radličkami
a 3 krídlovými radlicami 150 - 200 mm pre vnútorné rozmiestnenie riadkov a 1 polovičnou radličkou a 2 krídlovými radlicami pre okrajové rady.

Hlavný rám je zo špeciálne tvarovaného rúrového profilu, ktorý umožňuje pripevnenie plečkovacích elementov na paraleogramoch k rámu iba jednou jednotkou, čo umožňuje rýchlu zmenu šírky záberu medzi kultivovanými riadkami. Nastavenie pracovnej hĺbky sa vykonáva plynulo pomocou vretena oporného kolesa Farmflex. Aby sa zabránilo poškodeniu rastlín, sú plečky vybavené ochrannými doskami alebo kotúčmi. Plečky je možné vybaviť automatickým systémom riadenia. 

Kontakt

Ing. Stanislav Košán
Produktový manažér Hatzenbichler
Tel.: +421 905 497 676

Ďalšie informácie a multimédiá

kalendar 2021_QR.jpg
kalendar 2021_print-23.jpg

Plečka Hatzenbichler

IMG-20210415-WA0011.jpg
IMG-20210415-WA0009.jpg
IMG-20210415-WA0005.jpg

Prezentácie a informácie pre užívateľov našich strojov

Prezentácia

Plečky

Hatzenbichler