Odporúčanie od nášho zákazníka 31/2021

IMG_7890.JPG
PD Suché Brezovo
Pavel Backo, 
výkonný riaditeľ
Odporúčanie na vápnenie od AGROTRADE GROUP

O možnostiach vápnenia od spoločnosti AGROTRADE GROUP ma informoval obchodný zástupca. Túto službu som sa rozhodol využiť na základe vybavenosti a mechanizácie, konkrétne stroja AT Vápnar - slovenský výrobok certifikovaný spoločnosťou Agrotrade Group spol. s r.o pre aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca. O tomto stroji som vedel už predtým, keďže som sa zúčastnil na viacerých ukážkach a výstavách, kde bol prezentovaný.

V našom podniku sme priemerne aplikovali 2 tony veľmi jemne mletého vápenca na hektár. Túto dávku sme stanovili na základe rozborov pH pôdy. Zatiaľ neuvažujeme o variabilnej aplikácii vápenca na základe vytvorenej aplikačnej mapy ku každému pozemku, aj keď o tejto možnosti vieme.
S vykonanými službami sme boli všeobecne spokojní, preto tieto služby

využívame na pravidelnej báze. Prínos v úprave pH je viditeľný na parcelách, na ktorých bolo vykonávané vápnenie. Preto predbežne plánujeme využiť služby aplikácie veľmi jemne mletého vápenca aj v najbližšom období. Vďaka pozitívnych skúsenostiam a viditeľným prínosom by sme určite odporučili službu vápnenia od AGROTRADE GROUP aj ostatným poľnohospodárom.

Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košana 

za AT VÁPNAR:

Neoddeliteľnou súčasťou úspešného farmára je sledovanie pH na obhospodarovaných pozemkoch. Pôdna reakcia (pH) je základným agrotechnickým parametrom. Kyslé alkalické pôdy upravujeme aplikáciou veľmi jemne mletého vápenca CaCo3 (uhličitan vápenatý), ktorý sa používa ako pomocná látka na úpravu kyslých pôd. Vieme, že negatívny vplyv kyslej alkalickej pôdy spôsobuje neschopnosť rastlín využiť z pôdneho roztoku rozpustný fosfor, draslík, horčík. Mobilita živín v pôde je veľmi výrazne závislá od biologických, fyzikálnych a chemických parametrov pôdy. Tieto vlastnosti sa premietajú v pôdnej reakcii a tak pôdna reakcia ja faktorom, ktorý určuje a ovplyvňuje prijateľnosť živín. Spoločnosť Agrotrade Group zabezpečuje aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca CaCo3 strojom AT Vápnar. Vápenec sa na pole dováža cisternami a okamžite je priamo aplikovaný na daný pozemok
v dávkach podľa požiadavky agronóma a chemického rozboru pôdy.

AT VÁPNAR je stroj vyrábaný spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o Rožňava.Určený je na aplikáciu veľmi jemného vápenca v dávkach od 0,3 až 5,0 t/ha. Pracovný záber stroja je 14 m. Skladá sa z dvoch 7 m závitoviek, cez ktoré je za pomoci šnekových dopravníkov aplikovaný veľmi jemne mletý vápenec, ktorý  samospádom po gumovom páse padá na pôdu a tak nedochádza zbytočnému úletu látky mimo určené miesto.

Celá aplikácia je riadená elektronicky za použitia presnej GPS navigácie RAVEN. Dávkovanie nastavujeme manuálne t. j., že na celú plochu poľa aplikujeme jednu dávku, alebo na základe rozborov pôdy vytvárame aplikačné mapy a tak je dávka riadená podľa tejto mapy.

Kontakt

Stanislav Košan
Produktový manažér
AGROTRADE GROUP
Tel.: +421 905 497 676

Ďalšie informácie a multimédiá

kalendar 2021_print-36.jpg

AT VÁPNAR

AAA1y.jpg
DJI_0008.JPG
DSC05868.JPG
DSC05871.JPG
DSC05897.JPG
IMG_5464.jpg