top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na zber a manipuláciu s krmovinami

Lis KRONE BigPack 4x4 XC
Lis na hranolovité balíky

Výrobca: KRONE GmbH & Co. KG, Nemecko

 

Technické údaje

Dĺžka 9.150 mm v prepravnej polohe, výška 3.560 mm, šírka 2.995 mm

Rozmer balíka V x Š x D (m)  1,3x1,2x 1,0-3,2 m

38 zdvihov/1min pre vysokú výkonnosť

Požadovaný príkon min 145 kW (1197PS)

Základná výbava

Zavesenie

Oje pre horné a spodné zavesenie (!!!nutné vybrať potrebné ťažné oje)

Hydraulicky ovládaná odstavná noha

Ovládanie pomocou systému Load-Sensing, alebo voľného prepadu

Zberač

Zrovnávací valec

EasyFlow - neriadený zberač s aktívnym poháňaným vkladacím valcom(0850)

Zberač šírky 2350mm, s 5radmi prstov, rozostup prstov 55mm

Výkyvné kopírovacie kolesá 16x6,50-8

Rezacie ústrojenstvo

Rezacie ústrojenstvo XC  s 26 nožmi so skupinovým radením nožov 13/13 (0660)

Samostatné istenie každého noža

Dve do oboch strán výsuvné kazety s nožmi

Systém vkladania

VFS (variabilný plniaci systém)-trvalo plný lisovací kanál so 4 hrablicami a 1x vkladacia hrablica

Istenie palcovou preťažovacou spojkou (žiadne strižné skrutky)

Lisovací kanál + piest

Dlhý kónicky tvarovaný lisovací kanál s automatickou reguláciou lisovacieho tlaku

Elektricky nastaviteľná dĺžka balíku (1220)

Hmotnosť zotrvačníka : 610kg

Hlavné pohony realizované cez prevodovky, žiadne reťaze, žiadne strižné skrutky

Uzlovač

6 dvojitých uzľovačov dvojité viazanie (na jednej línii 1 balíku je 2x uzol)

Zdvíhacia skriňa na špagát,  výklopný zásobník pre 32 roliek špagátu

Pracovné osvetlenie LED: viazacích ihiel, zásobníka špagátu, viazania

Ďalšie príslušenstvo

Palubná elektronika Komfort 1.0 podporujúca ISOBUS

Automatické mazanie vrátane VFS

0420 Spodné pripojenie ťažné oko DIN 11026 40mm

 

Cena v EUR (bez DPH):

200725090 Lis KRONE BigPack 4x4 XC                                                            299.338,00 €

0247 Riadená tandem-náprava + vzduch. brzdy                                                            0,00 €

0394 Pneumatiky 620/50 R22,5 16PR                                                                     3 351,00 €

1430 jednostranný homokinetický kĺbový hriadeľ 1 ¾,Z=6                                            0,00 €       

1020 čistenie viazačov s stlačeným vzduchom                                                              0,00 €

0725 Valčekový sklz, vyhadzovač balíkov                                                                     0,00 €

B314 hydraulická podpora rozbehu BiGPack                                                         3.053,00 €

B308 ISOBUS ovládací terminál CCI1200 (12´´ terminál, zobrazenie kamery)   3.4850,00 €

Cenníková cena 2022:                                                                                          309.191,00 €

 

Akciová cena pre sezónu 2022:

 

Opcia:

B392  Guľový záves K80                                                                                            689,00€

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page