top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na zber a manipuláciu s krmovinami

Lis KRONE BigPack 1290
Lis na hranolovité balíky

Výrobca: KRONE GmbH & Co. KG, Nemecko

 

Technické údaje

Rozmer stroja: D x Š x V 7950 x 2995 x 3140 mm

Rozmer balíka V x Š x D  (m)  0,9 x 1,2 x 1,0 - 2,7

45 zdvihov/1min pre vysokú výkonnosť

Požadovaný príkon min 90 kW (122PS)

Základná výbava

Zavesenie:

Oje pre horná aj spodné zavesenie

Mechanická odstavná noha

Stroj je možné ovládať systémom Load-Sensing ,alebo voľnej spiatočky

Zberač:

Urovnávajúci valec

EasyFlow-neriadený zberač s aktívnym poháňaným vkladacím valcom (0850)

Pracovný záber zberača 2350 mm, 5 radov prstov s rozostupom 55 mm

16 x 6,50 - 8 výkyvné kopírovacie kolesá

Systém vkladania

Krone VFS (variabilný plniaci systém) so 4hrablicami a 1x vkladacia hrablica

Istenie palcovou preťažovacou spojkou, žiadne strižné skrutky

Lisovací kanál, piest

Dlhý, kónicky lisovací kanál

Automatická regulácia lisovacieho tlaku pre balíky

Elektrické nastavenie dĺžky balíku (1220)

Hmotnosť zotrvačníka: 296kg

Hlavné pohony realizované cez prevodovky, žiadne reťaze, žiadne strižné skrutky

Uzlovač

6 dvojitých uzlovačov, dvojité viazanie (na jednej línii 1 balíku je 2x uzol) (1320)

Výklopný prachotesný zásobník pre 32 roliek špagátu

Pracovné osvetlenie LED: viazacích ihiel, zásobníka špagátu, viazania

Ďalšie príslušenstvo

Automatické centrálne mazanie vrátane VFS

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odovzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu s porastom vhodným na predvedenie práce stroja

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha dopredu prečítať.

 

Cena v EUR (bez DPH):

200725040 Lis KRONE BigPack 1290                                                                 203.225,00 €

0245 Riadená tandem-náprava + vzduch.brzdy                                                       3.613,00 €

0392 Pneumatiky 620/40 R22,5 148B                                                                     5.083,00 €

0735 Valčekový sklz+ integrovaná váha                                                                  5.382,00 €

0977  Komfortní ovládánie 1.0 (bez terminálu!!!)                                                      2.832,00 €

1020 čistenie viazačov s stlačeným vzduchom                                                               0,00 €

B308 ISOBUS ovládací terminál CCI1200 (12´´ terminál, zobrazenie kamery)       3 485,00 €

B392  Guľový záves K80                                                                                               688,00 €

Cenníková cena 2022:                                                                                           224.336,00 €

Opcia:

B290  pripojovací kábel stroja pre ISOBUS                                                                   216,00€

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page