top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na presný výsev

 

Návesný plošný postrekovač TECNOMA TECNIS 4500

s ramenami 24/12 LVS ED 

Výrobca: TECNOMA, Francúzsko

 

Štandardná výbava:

Rám:

 • robustná konštrukcia s krytom podvozku,

 •  výška rámu 70cm

 • polyesterový náter s epoxidovým základom

 • skrutky a matice z nehrdzavejúcej ocele

 • výstražné oznaženie a osvetlenie

 • homologizácia pre 25 km/h

 

 

Náprava:

 • teleskopická náprava Ø 100 mm

 • s hydraulickými a parkovacími brzdami

 • rozchod kolies 1,8 – 2,1 m (roztiahnutím nápravy)

 • aktívne vzduchové odpruženie AXAIR s kompresorom

 • pneumatiky 12.4 R46

 

Tiahlo:

 • pevná závesná miska K80

 • výškovo nastaviteľné

 • mechanicky ovládaná odstavná podpera

 

Nádrž:

 • 4500 l, polyetylénová, UV odolná, s plniacim filtrom Ø 380 mm vo veku nádrže

 • obslužná plošina so schodíkmi

 • hodinový ukazovateľ množstva kvapaliny v nádrži

 • 450 l nádrž s čistou vodou na prepláchnutie

 • 20 l  nádrž s čistou vodou na umývanie rúk

 • 4 rotačné trysky na prepláchnutie nádrže LAV´TON

 • chemická miešacia jednotka 20 lit. s tryskou na premytie obalov LAV´BOX

 • Ø 50 mm sacia prípojka

 • systém O´CLEAR – plnenie hlavnej nádrže čistou vodou cez nádrž na preplach

 • ovládanie funkcií pomocou 2 multifunkčných ventilov

 • hydraulické miešanie pomocou 4 hydroinjektorov

 

Čerpadlo:

 • piestovo-membránové PM 500 (240 l/min, 15 bar) pre 24 m ramená

 • kĺbový hriadeľ

 • rýchle plnenie 350 l/min.pri 540 ot./min.

 • ventil pre Hyper O´Clear

 

Filtrácia:

 • 500 mikrónový filter vo veku nádrže

 • sací filter 365 a 594 mikrónov

 • 2 tlakové filtre 365 mikrónov

 

Regulácia:

 • prietok úmerný pojazdovej rýchlosti riadený počítačom iTOP S:   

- senzor rýchlosti, prietokomer a regulačný ventil

 • rozvádzanie Tecnoma solenoidovými ventilmi

 • Ø 100 mm tlakomer

 • Multifunkčný ovládač(joystick)

 

Trysky a držiak trysiek: 

 • držiak na 5 trysiek PENTAJET s protiodkvapkávacím systémom

 • postrekové rúrky z nehrdzavejúcej ocele

 • 4 trysky Nozal + 1 voľná tryska  

Pozor: možnosť vybrať len 2 sady injektorových trysiek

 

Hydraulika:

 • ED elektro-hydraulický rozvádzač s vlastným hydraulickým systémom (čerpadlo 11 cm³)

 

Ramená:

 • hydraulické zdvíhanie ramien na paralelograme s 2 dusíkovými akumulátormi

 • odpruženie-vyrovnávanie ALBATROSS

 • ramená LVS oceľové, hydraulické 28/16 m (8sekcií)

 

 

Cena v EUR (bez DPH):

Postrekovač TECNOMA TECNIS 4500,

s počítačom Itop S, s ramenami 24/12 LVS ED                                              76 791,00 EUR

+ vzduchové brzdy                                                                                             - 420,00 EUR

+ náprava s rozchodom kolies 1,80 – 2,25m, 25 km/h                                      342,00 EUR

+ pneumatiky 340/85 R 48 namiesto 12,4 R 46                                                 720,00 EUR

+ automaticky natáčacia  náprava (100 mm) 25 km/h so snímačom pre kompenzáciu sklonu (2 - 2,25 m) len pre ED                                                                                                                                                 7 705,00 EUR

+ guľový záves                                                                                                      314,00 EUR

+ pracovné LED svetlá na ramenách (2ks)  modré                                           559,00 EUR

O.S.S. výbava - automatické riadenie 4 trysiek pre ramená 24 m LVS,  vrátane AGP( plynulá cirkulácia)                                                                                                                                                                   10 900,00 EUR

+ 14 sekcií pre OSS (maximálny počet 18 sekcií namiesto 4 sekcií)             6 864,00 EUR

TOPFIELD 2 - automatické udržiavanie výšky ramien pri práci                    6 672,00 EUR

Cena spolu:                                                                       110 447,00 EUR

 

Voliteľná výbava:

+ Novaflow – automatické plnenie                                                                          1 986,00 EUR

+ blatníky                                                                                                                      959,00 EUR

+ Autonet – automatický preplach s vlastným čerpadlom ( PM150 – 60l/min)   2 090,00 EUR

+ čerpadlo PM 700 (290 lit./min.) namiesto PM 500                                                530,00 EUR

+ Precision farming pack pre iTOP-S navádzací systém TECNOMA obsahujúci:      

            * prijímač AGStar DGPS                                                                

            * navádzací software pre ITOP S                                                   

            * automatické ovládanie postrekových sekcií                                            4 729,00 EUR

+ dotyková obrazovka iTOP namiesto iTOP-S                                                        1 726,00 EUR

 

 

O.S.S – pri postreku v závislosti od pojazdovej rýchlosti sa mení viacero parametrov:

 • Zmena rýchlosti pojazdu bez zmeny aplikačnej dávky (l/ha)

 • Zmena dávky (l/ha) ovládaná ručne alebo automaticky (GPS)

Všetky tieto zmeny narážajú na technické možnosti trysiek:

 • Nutná zmena trysiek pri dosiahnutí limitu trysky (tlak,prietok) pre zvýšnie kvality postreku a zvýšenia výkonnosti postrekovača = automatická zmena trysky zvýši výkonnosť postrekovača

 

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page