top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov


Ťahané prútové brány HATZENBICHLER pre plodiny na orných pôdach

Výrobca:  HATZENBICHLER, Rakúsko

 

Popis:

Brány s pružnými prstami umiestnenými v 6 radoch  za sebou, hydraulicky sklopné.

 

Štandardná výbava:

Podvozok.

4-bodový nosný rám.

Hydraulické nastavovanie pracovných polí.

Paralelogram s hydr. vlacom pre každé prac. pole.

Udržiavanie konštantného prítlaku na porast.

Hydraulické sklápanie.

Výškove nastaviteľné gumené kolesá uložené v guličkových ložiskách.

Poľné prúty : hrúbka prúta     6 mm (380 mm dlžka)

                                               7 mm (450 mm dlžka)

                                               8 mm (450 mm dlžka)

Prúty pre trávy tie isté ako pre plodiny na orných pôdach (nemusia sa vymieňať).

Chránené pružiny prútov v  U-nosníkoch (ochrana rastlín pred ich zachytávaním a odtrhávaním - viď obrázok).

Voľne uložené pružné pracovné polia pre dobré kopírovanie.

Automatický zámok pri preprave – ovládanie z kabíny.

Žiadne pevné uchytené bočné pracovné polia – optimálne prispôsobovanie pôdnemu povrchu (viď obrázok)

Vzdialenosť medzi prútmi 2,5 cm.

Prepravná šírka 3,0 m

Všetko ošetrené kvalitnými práškovými farbami.

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odvzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu pre prácu. Min. 1 ha

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

 

2 sklopné výstražné tabule a osvetlenie vpredu a vzadu         565,00 EUR

 

Nutná výbava:

Od 24 m záberu sú nutné 2-okruhové brzdy                         6 537,00 EUR

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálného cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky ako aj počas zmluvne zaviazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page