AKCIA pre východ Slovenska: Jarná ponuka hnojenia vápnikom a horčíkom
Dosiahnite vyššie výnosy a znížte náklady na hnojenie s jemne mletým prírodným horečnato-vápenatým hnojivom s dodávkou a aplikáciou na vaše plodiny (najmä repky, obilniny, sóje, kukurice)


!!!AKCIOVÁ PONUKA!!!*

* (Pouka platí pre 50 ha a ich násobky.)


Akciová jarná cena 500 kg/ha dolomitického vápenca vrátane dopravy na Východoslovenskej nížine a presnou rovnomernou aplikáciou na Vašich pozemkoch: 40 €/ha

Zapravením vápenca prútovými bránami ku koreňom rastlín: +10 €/ha

Dodávkou 10 l/ha bakteriálnej výživy Phylazo­nit s aplikáciou a zapravením ku koreňom rastlín súčasne s vápencom: + 30 €/ha


Celková cena za balík 80 €/ha Vám môže ušetriť min. 200 €/ha s nahradením priemyselných hnojív (cca 100 kg N/ha, 40 kg P/ha) a zvýšiť úrody takto ošetrených porastov plodín o 10 - 30 % v roku 2022.

Pri dnešných cenách dodatočný výnos 200 - 1000 €/ha!


Bezkonkurenčnou presnosťou vyaplikované hnojivo s rovnomernosťou až 95 % pomocou závitoviek aplikátora veľmi jemne mletého vápenca KRAMPE SK 600 v dávke už od 500 kg/ha vám zabezpečí:

 • pre aktuálne pestovanú plodinu dostatok voľného vápnika na neutralizáciu vyššieho zastúpenia pôdnych kyselín, a tým zlepšujeme postupne čerpanie a uvoľňovanie organických aj mi­nerálnych živín z pôdy pre Vaše plodiny,

 • podstatné zlepšenie pôdo-vzdušného režimu vašich pôd, lebo vápnik lepí a udržuje drobné ílovité častice v agregátoch, zväčšujú sa póry, v ktorých sa podstatne lepšie viaže potrebné množstvo vlahy pre koreňový systém rastlín. Zabezpečí okamžité zlepšenie štruktúry pôdy, zabraňuje tvorbe prísušku a zhutňovaniu pôdy,

 • priamy vplyv na kondíciu rastlín, vápnik je nevyhnutný pri tvorbe stien buniek, stimuluje vývoj koreňového systému rastlín, zdravotný stav, ale vplýva najmä na kvalitu a množstvo úrody, lebo s orga­nickými kyselinami sa vytvárajú soli, ktoré sa podieľajú na stabilizácii biologických membrán a koloidného stavu cytoplazmy,

 • viac prístupného fosforu, molybdénu pre pôdu a rastliny, ako aj dostupnosť iných živín, a tým zabraňuje aj vyluhovaniu pôdy,

 • zníženie prístupnosti hliníka a iných ťažkých kovov z pôdy, ktoré môžu najmä na kyslých pôdach

 • miestami úplne obmedziť úrodový potenciál vašich pozemkov,

 • zvýšením dostupnosti vápnika počas vegetácie posilňuje odolnosť rastlín, zníženie výskytu slimákov, pôdnych chorôb, zlepšuje pôdnu hygienu, znižuje výskyt infekcie a dosahuje aj pesticídny účinok,

 • priaznivo ovplyvňuje množstvo a činnosť mikroorganizmov a baktérií v pôde, a tým aj premenu všetkých živín pre rastliny na prijateľnú formu - najmä maximálnu fixáciu vzdušného dusíka pre rastliny. Pri nedostatku vápnika korene rastú pomaly a vytvárajú málo bočných vlásočnicových korienkov,

 • dodávku horčíka (6 - 25 %), ktorý zvyšuje produktivitu rastu, priaznivo ovplyvňuje tvorbu chlorofylu, má veľký význam pri tvorbe kvetov, plodov a semien, zlepšuje kvalitu a zvyšuje množstvo úrody. Horčík je zodpovedný za syntézu bielkovín. Aj keď v pôde sa nachádza horčík v pomerne vysokých množstvách, ale len v obmedzenom množstve je vo forme prístupnej pre rastliny, a to najmä u pôd s nízkym obsahom vápnika. Bez prístupného horčíka prestáva delenie buniek, časti rastlín sa prestanú vyvíjať, čo má obrovský vplyv na množstvo úrody.

Táto ponuka s certifikovaným dolomitickým vápencom do poľnohospodárstva je vhodná do všetkých obilnín, repky, viacročných krmovín a pod sóju, slnečnicu a kukuricu.


Nezabudnite:

 • Vápnik a horčík sa aktívne zúčastňujú na ióno-výmenných procesoch v pôde, na formovaní pôdnej štruktúry, vplývajú na pH pôdneho roztoku a výrazne ovplyvňujú procesy príjmu všetkých živín potrebných na vývin rastlín a vysoké úrody.

 • Radi Vám pripravíme aj ponuku na melioračné vápnenie Vašich kyslých pôd po zbere úrody s dodáv­kou na kľúč aj s možnosťou variabilného dávkovania vápenca.

 • Nikdy nepoužívajte necertifikované materiály s pochybným pôvodom na úpravu pH Vašich pôd a najmä neaplikujte ich tanierovými rozhadzovacími ústrojenstvami s nerovnomernosťou aplikácie, kde je zaručené, že dosiahnete od 1 - 10 násobné odchýlky od žiadaných dávok! Tým viac uškodíte ako pomôžete Vašim pôdam najmä znehodnotením vo Vašich pôdach dostupných, resp. Vami vyaplikovaných priemyselných hnojív!!

Pre viac informácií kontaktujte obchodných zástupcov:


Bc. Marek Pethö, tel.: +421 905 497 972

Ing. Štefan Kosztyu, tel.: +421 918 497 099

Ing. Miloš Junga, tel.: +421 905 497 197