top of page

Krampe zlepšuje proces zabezpečenia kvality pomocou prenosného 3D súradnicového meracieho stroja„Kvalita na kolesách“ – to je motto spoločnosti Krampe a jasne sa to odráža v mnohých návesoch spoločnosti, ktoré ich majitelia často používajú už niekoľko desaťročí. V súvislosti s typovým schválením EÚ, s ktorým sa dodávajú takmer všetky vozidlá Krampe, je však povinné neustále riadenie kvality. Toto schválenie znamená, že zákazníci spoločnosti Krampe môžu nielen bez problémov zaregistrovať svoje vozidlá v EÚ, ale môžu si byť istí, že vozidlá spĺňajú najvyššie normy kvality a bezpečnosti platné v celej EÚ.


Aby bolo možné ešte presnejšie kontrolovať kvalitu každého vstupného komponentu, Krampe nedávno investoval do nového prenosného 3D súradnicového meracieho stroja (WM 3000) od KEYENCE. Táto optimalizácia v procese príjmu tovaru znamená, že počas výroby bude menej výpadkov. Použitie technicky dokonalých komponentov zároveň prinesie kvalitnejšie prívesy Krampe.


Tento nový stroj tiež poskytne spoločnosti Krampe Fahrzeugbau GmbH možnosť kontrolovať rozmerovú presnosť aj tých najzložitejších komponentov pomocou počítača. Softvér navyše umožňuje automatický výpočet určitých parametrov a program porovnáva namerané prvky s toleranciami prenesenými z výkresov.

Po pridaní komponentu do meracieho systému je možné rýchlo a presne vykonať opakované meranie pre nasledujúce dodávky. To znamená, že na komponente sa vždy kontrolujú rovnaké kritériá.


Nový prenosný 3D súradnicový merací systém ponúka vysoký stupeň flexibility. Mobilnú kamerovú hlavu a bezdrôtovú meraciu sondu možno použiť na meranie buď priamo na skúšobnej stolici alebo počas výroby.

Okrem toho obrovský merací rozsah systému umožňuje merať takmer všetky komponenty. Komunikácia so sledovacou kamerou meracieho systému prebieha cez infračervený hrot meracej sondy. To znamená, že je možné vykonávať presné merania s presnosťou opakovateľnosti 10 μm a v rozsahu merania do 10 m šírky a 5 m výšky.


Commentaires


bottom of page