top of page

Odborné prednášky - Využitie GPS systému ITineris v poľnohospodárstve

Posledný februárový týždeň sa uskutočnil historicky prvý dvojdňový odborný seminár s názvom „Využitie GPS systému ITineris v poľnohospodárstve“. Seminár sa konal v hoteli Minerál v Dudinciach a bol spojený aj so školením najnovšej verzie softvéru WayQuest 2. Na našu veľkú radosť a aj trochu prekvapenie sa ho za tieto dva dni zúčastnilo 55 účastníkov. Boli to prevažne ľudia, ktorí so systémom ITineris pracujú denno-denne a využívajú ho skoro v plnej miere. Ale našli sa aj takí, ktorí so systémom začali pracovať iba prednedávnom, alebo aj takí, ktorí nad zavedením tohto systému vo svojej firme zatiaľ iba uvažujú. Či to boli ľudia patriaci do prvej skupiny, alebo do druhej, všetci tu prišli nadobudnúť nové vedomosti a vymeniť si skúsenosti s ostatnými používateľmi systému.

Počas prvého dňa sme privítali troch hostí, a to: pána prof. Ing. Vladimíra Rataja, PhD. z SPU Nitra, z Katedry strojov a výrobných systémov, pána Ing. Andreja Urbanoviča, PhD. konateľa firmy ISAT s.r.o. a pána Istvána Mehlhofera z Budapešti, konateľa a zároveň softvérovéfo riaditeľa firmy ITineris Kft.


Doobedňajšou časťou prednášok nás sprevádzal pán profesor Vladimír Rataj. Vo svojich dvoch prednáškach s názvami „ Informácie o pohybe strojov v rastlinnej výrobe a ich využitie v manažmente techniky“ ako aj „Využitie satelitnej navigácie v prevádzke poľnohospodárskych strojov“ zaujal svojich poslucháčov podrobným výkladom o možnostiach využitia satelitnej navigácie ako aj monitorovania poľnohospodárskych strojov. Poobede sa ujal slova pán Ing. Urbanovič, ktorý sa venoval téme „Ďalšie využitie dát z GPS systému v programe AGROCONT“. V krátkosti ukázal ako je program Agrocont schopný prijať dáta zo systému ITineris.


Ďalšia časť už bola venovaná konkrétne systému ITineris, a to v prvej časti sa predstavila Ing. Kovácsová, ktorá sa vo svojej prezentácii „Inteligentné poľnohospodárstvo na báze informačných systémov“ venovala problematike prepájania systému ITineris s ďalšími informačnými systémami, ako dostať čo najpresnejšie údaje zo systému a tiež predstavila novinky týkajúce sa najnovšej verzie programu WayQuest 2. Po nej pán Majtán zaujal možnosťami aplikácie a formami nasadenia WQ 2 vo firemných IT systémoch ako aj názornými ukážkami zo systému. Na záver dňa sa rozhovorili aktívni používatelia systému, ktorí si medzi sebou vymenili praktické rady a skúsenosti ohľadom systému. Tiež uviedli ako doposiaľ systém využívali a konkrétne príklady v ktorých im bol systém veľmi užitočný a nápomocný.


Večer sa niesol v príjemnej atmosfére, poniektorí využili možnosť oddýchnuť si v príjemnom prostredí wellnessu a iní si posedeli pri ochutnávke vína spojenou s neviazanou konverzáciou.


Druhý deň doobedu bol venovaný podrobnému školeniu programu WayQuest 2. Školenie bolo ukončené obedom, po ktorom sa všetci účastníci pobrali domov spokojní a s vedomím ďalšieho využitia novonadobudnutých poznatkov.
댓글


bottom of page