Odporúčanie na výstavbu HV Hál od AGROTRADE GROUP - 45/2021

Slavomír Calek

konateľ AT NAWARO

Firma AGROTRADE GROUP spol. s r.o. sa zaoberá okrem iného aj poľnohospodárskymi stavbami. Jednou časťou zo stavebnej činnosti pre poľnohospodárov je aj výstavba HV HÁL. Prvá výstavba HV Hál a silážnych žľabov začala už v roku 2007. Tieto stavby ponúkajú jednoduché univerzálne riešenie pre skladovanie najrôznorodejšej poľnohospodárskej produkcie. V čase nevyužívania priestorov pre skladovanie poľnohospodárskej produkcie je možné využiť ich aj pre rôznorodé iné skladovanie, napr. strojov.

Na aký účel možno HV Halu využiť? HV Halu je možné využiť najmä na skladovanie:

 • suchého obilia s možnosťou spodného prefukovania, aj s chladením

 • senáže, siláže, bez pôsobenia poveternostných vplyvov

 • maštaľného hnoja, po dobudovaní systému monitorovania priesakov a záchytnej nádrže

 • voľne uloženej resp. balíkovanej slamy, sena, energetických plodín

 • osív, sadív, hnojív a krmív voľne ložených, alebo vo vreciach či vakoch

 • na krátkodobé alebo dlhodobé uskladnenie strojov, technológií, stavebného materiálu (s možnosťou uzamykania)

Jednoducho všetkého, čo Vás napadne a čo si Vaše okolie žiada! ​ Aké je stavebnotechnické riešenie haly?

 • Hala je projektovaná na konštantnú ložnú šírku 2 x 15 m a modulárnu dĺžku podľa potreby zákazníka, odstupňovanú po 4,5 m.

 • Stredom a po stranách je vedená monolitická železobetónová stena s výškou 4 m od podlahy (výšku steny možno vyhotoviť podľa požiadaviek).

 • Celková bočná výška haly je 8 m (celkovú výšku haly možno vyhotoviť podľa požiadaviek).

 • Podlaha je vyhotovená z betónu a vystužená sieťou, vhodná pre pojazd vozidiel. V prípade potreby technológie je predom prispôsobená na daný účel.

 • Stredová stena a bočné steny sú zároveň nosným prvkom pre oceľové stĺpy a strešnú konštrukciu, ktorá sa na neukotví.

 • Možné vyhotovenie aj ako silážny žľab s predprípravou na budúce prestrešenie a opláštenie na Halu.

 • Hala je voči nepriaznivým podmienkam opláštená a vybavená presvetľovacími a odvetrávacími prvkami.


Čelný pohľad na HV Halu ​