top of page

Odporúčanie na sejačku Väderstad RDA 600 S - 33/2022

Ing. Zdenko Hudák - predseda

Agronova PD Blatné Revištia

 

Tento stroj sme zakúpili na jeseň v roku 2021. Hlavným dôvodom bolo to, že systém výsevu Rapid sme veľmi dobre poznali z predošlých 2 sejačiek Rapid 400, ktoré sa u nás v minulosti na podniku vystriedali. Avšak najmä kvôli zvýšeniu výkonov sme sa rozhodli pre väčší záber a vymenili sme 4 m za túto 6 m sejačku.

Ako som spomínal, systém Rapid máme na našom podniku už od roku 2004, takže ho máme dôkladne odskúšaný a vzhľadom na naše podmienky a skúsenosti sme nad iným systémom ani neuvažovali.

So strojom sa pracuje vynikajúco. Máme ho agregovaný s traktorom s výkonom 265 hp, čo na naše rovinaté podmienky úplne vyhovuje. Sejeme ním takmer všetky plodiny v našom osevnom postupe okrem kukurice na zrno.

Jednoznačným prínosom tohto stroja a práce s ním je zvýšenie denných výkonov, čo v poslednom čase zohráva kľúčovú rolu v zakladaní porastov. So strojom s väčším záberom takisto šetríme prejazdy a následne aj utužovanie pôdy. Čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité, je aj spotreba PHM, kde sa pohybujeme niekde okolo 5 l/ha.

So strojom sme maximálne spokojní a vrelo ho odporúčame aj ostatným záujemcom, ktorí hľadajú kvalitnú sejačku, ktorá dokáže zasiať aj do menej pripravenej pôdy, či dokonca aj do veľmi ťažkých podmienok.

Systém sejačiek Rapid je u nás otestovaný v priebehu takmer 20 rokov v lepších, ale aj v náročnejších podmienkach. S istotou môžeme súhlasiť s tvrdením, že tento stroj bol skonštruovaný tak, aby vydržal aj tie najnáročnejšie podmienky s dodržaním všetkých ukazovateľov presnosti a kvality sejby aj po odpracovaní tisícov hektárov.


Vyjadrenie produktového manažéra za značku Väderstad Ing. Jána Cveka, PhD.:


To, že v obci Blatné Revištia nehľadajú inú sejačku za skoro 20 rokov užívania, je najlepšia reklama sejačiek Rapid, akú si možno vôbec predstaviť. Sejačka u nich zvládla vždy k ich maximálnej spokojnosti všetky režimy sucho aj vlhko, ťažké aj ľahšie podmienky, sejba do pripravenej pôdy aj pri minimálnom, alebo dokonca žiadnom spracovaní pôdy, plytká sejba drobných semien (repka, miešanky), aj hlbšia sejba obilovín atď. Aj keď sa vývoj nedá zastaviť a objavujú sa nové riešenia, nové systémy sejby a spracovania pôdy, systém Rapid je tak geniálne navrhnutý, že úspešne odoláva tomuto tlaku a je aj naďalej mimoriadne žiadaný a úspešný. Samozrejme samotný systém Rapid prešiel tiež mnohými inováciami, ale podstata zostala rovnaká. Pripomeňme si, že bez rozdielu, či ide o 3, 4, 6 alebo 8 m verziu, každá Rapid sejačka disponuje rovnakým systémom 2 radov diskov na prípravu pôdy s rozostupom 12,5 cm doplnených smykom s nastaviteľnou agresivitou, za ktorými sú jednodiskové pätky s koltrom umiestnené v 2 radoch a hĺbkovo vedené valcom s veľkým priemerom kolies, ktorý utužuje pôdu za nimi, nakoniec nasledujú silné prútové brány, ktoré vytvárajú odolný povrch poľa po zasiatí. U sejačiek s prihnojovaním pred 2 radmi pätiek je ešte 1 rad prihnojovacích diskov. To všetko spolu je vlastne príprava pôdy, vyrovnanie pred sejbou, uloženie a zatlačenie semien do požadovanej hĺbky, pričom dochádza k obklopeniu semien jemnou utuženou vlhkou pôdou, ktorá nasáva a udržuje vlhkosť z troch smerov – odspodu, ale aj z obidvoch strán semena a nakoniec zakrytie štruktúrnou hrudkovitou kyprou vrstvou. V prípade sejačiek s prihnojovaním ešte aj uloženie štartovacieho hnojiva do požadovanej hĺbky do medziriadkov. Okrem toho môže byť každý Rapid vybavený ešte BioDrillom, ktorého využitie je rôzne, ale najčastejšie je to na podsevy, na sejbu medziplodín (gríning), na aplikáciu menších dávok hnojív, mikrovýživy, alebo aj niektorých ochranných látok. Podtrhnuté a spočítané min. 5 a max. až 8 pracovných operácií jedným prejazdom, pričom nejde iba o „lacný“ reklamný trik, ale o praxou overené riešenia.

Inovácie Rapidov postupne priniesli :

  • patentovaný najodolnejší materiál diskov na trhu – švédska oceľ V55,

  • offset rozmiestnenie kolies valca – práca bez hrnutia pôdy a „skákania“ sejačky,

  • na výber 4 až 7 rôznych pracovných náradí pred pätkami (podľa typu Rapidu),

  • optimalizovaný inovovaný tvar zásobníka s lepším čistením a sklzom semien,

  • chránený moderný dizajn ventilátora a jeho pohonu u pneum. Rapidov,

  • hydraulický pohon s centrálnou patentovanou dávkovacou jednotkou Fenix u pneumatických verzií 4, 6 a 8 m, ako aj hydraulický pohon dávkovacieho hriadeľa u „malých boxových“ sejačiek 3 a 4 m umožňujúce sekciové siatie a variabilné dávkovanie,

  • jednoduché a prehľadné ovládanie sejačiek, prehľad o práci, štatistika a diagnostika cez graficky veľký prehľadný display a wifi systém E-Control,

  • Isobus kompatibilita,

  • bezúdržbové ložiská pracovných diskov a pätiek,

  • SeedEye systém na monitorovanie priechodnosti semenovodov pre osivo aj hnojivo, ale aj na počítanie semien, zadávanie výsevu v počtoch jedincov, čo tiež umožňuje prácu bez potreby kalibrácie sejačky.

Aj keď vývoj napreduje hlavne v elektronizácii a GPS míľovým krokmi, stále je to a bude len nadstavba. Rozhodujúci je ten skutočný a pevný základ, ktorý pracuje s pôdou a ďalšími živými prvkami, tak ako je to u systému Rapid, ktorého základom je systém jednodiskových pätiek s koltrom s hĺbkovým vlečným vedením vždy 2 pätiek od jedného veľkého kolesa valca umiestneného za pätkami. Toto je to geniálne a úspešné riešenie, ktoré dovoľuje ideálne kopírovanie profilu poľa a ideálnu pracovnú hĺbku a uloženie semena vo vlhkej pôde, a to v akýchkoľvek podmienkach. Aktuálne teraz to platí aj pri extrémnom suchu počas tohto leta, kde potrebujeme využívať aj maximálny prítlak pätiek Rapidov (cca 210 - 250 kg podľa typu sejačky).

Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Ján Cvek, PhD. Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 025


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page