top of page

Odporúčanie na rozmetadlo maštaľného hnoja SAMSON SP 15 - 37/2021

František Szaxon konateľ, SAXAGRO, s.r.o.

 

Naša postupne sa rozvíjajúca rodinná firma hospodári v juhovýchodnej časti Slovenska v okrese Trebišov v obci Zatín na výmere 2400 ha. Táto výmera je členená v troch rodinných firmách. Ťažisko činnosti firmy spočíva v rastlinnej výrobe, ale máme aj živočíšnu výrobu s pomerne početným stavom hospodárskych zvierat a to 250 ks hovädzieho dobytka. Vždy sme kládli veľký dôraz na moderné inovačné technológie a pravidelnú obnovu strojového parku. V rámci rastlinnej výroby je dôležitým intenzifikačným faktorom správna výživa rastlín a vzhľadom na naše stavy zvierat kladieme veľký význam aj hnojeniu organickými hnojivami, ktoré priaznivo ovplyvňujú bilanciu organických látok a humusu v pôde, vlastnosti a štruktúru pôdy a v neposlednom rade aj znižujú potrebu drahých priemyselných hnojív a tým celkových nákladov na výživu.

Na rozmetanie organických hnojív sme používali staršiu techniku, prevažne automobilovú a postupne dozrel čas na obnovu rozmetadla. Týmto zámerom sme sa už dávnejšie zaoberali, ale zatiaľ boli iné priority. Naše rozhodovanie urýchlila dohoda so susedným hydinárskym podnikom o odbere a rozmetaní hydinového trusu z veľkovýkrmne hydiny. Zvažovali sme niekoľko strojov od viacerých výrobcov, nakoniec ostali v užšom výbere dva stroje rovnakej koncepcie, ale argumenty obchodného zástupcu AGROTRADE GROUP, produktového manažéra AT a zástupcu fabriky nás presvedčili a vybrali sme si stroj Samson SP 15 od Agrotrade Group spol. s r. o. Stroj sme zakúpili v septembri 2020 takmer v plnej výbave a aj keď ho používame pomerne krátko, môžem zodpovedne prehlásiť, že sme si vybrali dobre. Nakoľko sme ho používali len jednu sezónu nebol zatiaľ priestor na podrobnejšiu ekonomickú analýzu dennej výkonnosti a porovnanie zníženia nákladovosti oproti našej starej technike. Jedno je isté, že okrem rozmetania maštaľného hnoja stroj veľmi pekne a presne aplikuje aj hydinový trus aj iné organické hmoty. Nemáme zatiaľ vyskúšané, ale zo skúsenosti iných podnikov máme vedomosť, že je vhodný aj na rozmetanie vápenatých hmôt od jemne mletého práškového vápenca cez hrubšie vápenaté hmoty až po mazľavé hmoty, ako sú napríklad saturačné kaly. Tým sa len potvrdzuje univerzálnosť a viac účelovosť tohto stroja. Celkovo sme so strojom na základe doterajších skúseností veľmi spokojní a preto ho vieme s istotou odporúčať aj ostatným podnikom a to nielen na rozmetanie maštaľného hnoja, ale aj hydinového trusu a na vápnenie.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Jozefa Nagya za značku SAMSON:


Rozmetadlá Samson od dánskeho výrobcu sú veľmi žiadané medzi profesionálnymi užívateľmi. Výrobca sa zameriava na neustále zdokonaľovanie technických, ako aj výkonnostných parametrov. Medzi ne okrem iného patrí aj bezkonkurenčná najnižšia prevádzkov