top of page

Odporúčanie na diskový podmietač Väderstad Carrier XL 1225 - 41/2021

László Füsi Nagy člen predstavenstva a výrobný riaditeľ, PD Zlatná na Ostrove

 

Diskový podmietač Vaderstad Carrier XL 1225 sme zakúpili v júli 2019. Hlavným dôvodom investície bolo, aby sme navýšili denný výkon a efektívne využili ťažný prostriedok. Toto sme dosiahli, keď sme prešli z 8 m záberu na 12 m. Táto výmena nám zvýšila denný výkon o viac ako 35 až 40 %. Nakoľko máme v našej spoločnosti viacero strojov od značky Väderstad, oslovili sme dodávateľa AGROTRADE GROUP s požiadavkou vyskúšania stroja vo vlastných podmienkach. Skúšali sme aj iné značky, ale nakoniec sme sa rozhodli pre značku Väderstad. So strojom sa pracuje veľmi dobre. Stroj je agregovaný s traktorom JD RX 620, ktorý zabezpečuje dostatočnú ťahovú silu a rýchlosť, aby sme dosiahli optimálne spracovanú pôdu. Veľkým prínosom je šírka záberu, kedy stroj dokáže denne spracovať takú výmeru ako dva 6 m disky.

Ako som už spomínal, výmenou diskov 8 m záberu na 12 m sme navýšili denný výkon o viac ako 35 až 40 %. Tým sa automaticky znižujú náklady na mzdy a celkové náklady na ha. Ďalším faktorom pri počítaní návratnosti stroja pri zaobstaraní je cena za meter záberu. Čím väčší pracovný záber, tým nižšia obstarávacia cena bežného metra záberu. S týmto diskovým podmietačom sme celkovo spokojní. Pracuje na našom podniku bez väčších závad už tretiu sezónu. Stroj odporúčame pre každú firmu, kde sú väčšie výmery parciel a kde chcú využiť ťažnú silu traktora efektívne.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Jána Cveka za značku VÄDERSTAD:


V prvom rade sa chcem zmieniť o tom, že poľnohospodársky podnik v Zlatnej na Ostrove je pre nás a Väderstad jedným z najinšpiratívnejších zákazníkov na Slovensku (a možno aj vo svete), ktorého si veľmi vážime a ktorý nám vždy rád odovzdá aj množstvo svojich praktických postrehov a skúseností pri práci so všetkými strojmi Väderstad, ktoré vlastní (okrem Carriera, aj sejačky Rapid, presnú sejačku Tempo, kombinovaný kultivátor TopDown). Práve takáto obojstranná spolupráca je základom pre ďalší vývoj a inovácie strojov podľa požiadaviek a potreby praxe a za takú spoluprácu sa chcem veľmi pekne poďakovať v mene Väderstad, ako aj v mene našej firmy.