top of page

Prezentácia portfólia komunálnej techniky a inovatívnych riešení v sektore správy a údržby ciest

Dňa 5. 12. 2019 sa v Rožňave uskutočnila prezentácia portfólia komunálnej techniky a inovatívnych riešení v sektore správy a údržby ciest. Naša spoločnosť sa rozhodla ponúknuť pre rôzne inštitúcie a orgány verejnej správy techniku, ktorá je vhodná pre údržbu a správu cestných komunikácií a okolitej zelene.

Na toto podujatie boli prizvaní vedúci pracovníci správy ciest Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Podujatie ponúklo pre účastníkov množstvo dôležitých informácií v podobe prezentácie v zasadacej miestnosti AT o najmodernejšej technike v tomto segmente, v areáli firmy bola pripravená výstava strojov s možnosťou praktického vyskúšania týchto strojov a konzultácie o strojoch z portfólia s našimi produktovými manažérmi.


Následne sa celá skupina zúčastnených presunula na Námestie baníkov, kde sa konali Vianočné trhy mesta Rožňava a účastníci tak mohli ochutnať dobroty z verejnej zabíjačky.


Veríme, že sa všetkým zúčastneným v priestoroch našej materskej spoločnosti páčilo, že si od nás odniesli drahocenné informácie, ktoré v budúcnosti budeme vedieť pretaviť aj do pozitívnych obchodných vzťahov.
Σχόλια


bottom of page