top of page

TECNOMA - Váš rokmi overený partner

Francúzsky výrobca postrekovačov TECNOMA je v našich končinách dobre známou a rokmi overenou firmou, ktorá patrí medzi hlavných svetových výrobcov poľnohospodárskych postrekovačov a technológií pre vinohrady.


Radi by sme vás v tomto článku informovali o novinkách, ktoré boli predstavené v roku 2017 na výstavách SIMA v Paríži a Agritechnica v Hannoveri.

Medzi prvé novinky patrí systém hydraulického zdvihu samochodného postrekovača s obchodným názvom Laser HVC (Hydraulic variable clearance). Na zdvih je použitý robustný „nožnicový“ kĺb, ktorý sa otvára pomocou jednoduchého hydraulického valca. Tým, že je mechanizmus jednoduchý a robustný nevzniká pri ňom riziko náročných opráv ako napr. u hydropneumatických systémoch. Rozmedzie zdvihu je plynulé od 1,25m do 1,80m a je tak možné ošetrovať aj vyššie porasty kukurice.

Ďalej firma koncom roka 2017 predstavila svoju verziu „amerického“ postrekovača Laser XL. Tento stroj sa vyznačuje širokým, hydraulicky nastaviteľným rozchodom kolies 3,0 až 4,0m. V kombinácii s pneumatickým pružením umiestneným nad každým kolesom je postrekovač nadštandardne komfortný aj vo vysokých pracovných rýchlostiach na poli. Samozrejme aj tento stroj sa dá vybaviť hydraulicky nastaviteľnou výškou HVC. Firma TECNOMA na výstave Agritechnica predstavila aj úplne nový typ ramien pre samochodné a ťahané postrekovače Tecline-L, vyrobené z odľahčených, laserom vypaľovaných profilov. Oproti už skôr predstavenej verzii pre nesené stroje (Tecline-R) sú tieto ramená skladané vodorovne popri bokoch stroja. Okrem kompaktného vzhľadu to má výhodu v nižšom prejazdovom profile a v zníženom ťažisku. Hlavná výhoda nových ramien Tecline-L samozrejme spočíva vo väčšej stabilite

v pracovnej polohe a tým stroj dokáže dosiahnuť aj vyššiu pracovnú rýchlosť bez nežiaducich výkyvov a s tým spojených úletov a nepresností v postreku.


Nové budú taktiež ramená osadzované 5-timi ultrazvukovými senzormi pre udržanie potrebnej výšky nad porastom vo výbave Topfield II, čo zvýši presnosť kopírovania.

Čo sa týka precízneho poľnohospodárstva je TECNOMA dlhodobým lídrom vo vyvíjaní nových technológií pre optimalizáciu dávkovania a zvýšenia presnosti postreku. Medzi posledné inovácie predstavené na oboch veľtrhoch je inovovaný systém OSS+ (Optimal spray system), v predchádzajúcom období známy ako Varioselect.Tento systém dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť dávku v závislosti na aktuálnej rýchlosti stroja. Týmto sa eliminuje nedokonalé dávkovanie behom otáčania, rozjazdu, brzdenia apod. Po novom tento systém dokáže korigovať prejazd zatáčkou pri zachovaní požadovanej dávky po celej šírke ramien.

Systém OSS+ tiež dokáže pracovať s mapovými podkladmi precízneho poľnohospodárstva a upraviť dávku jednotlivých sekcií ramien podľa lokálnej potreby a tým efektívne šetriť postrekovú látku.TECNOMA tiež predstavila novú generáciu držiakov trysiek Pentix.Takisto ako predchádzajúcu generáciu, aj tento držiak je možné štandardne osadiť 5-timi tryskami. Nová verzia je ale o mnoho robustnejšia a prináša obrovský pokrok v rýchlosti zmeny trysiek a bezkonkurenčnú pracovnú bezpečnosť. Držiaky trysiek Pentix je možné totiž vybaviť pneumatickým pohonom, ktorý otáča tryskami bez dotyku rukou – je možné samozrejme meniť trysky aj na zložených ramenách. Toto nové riešenie šetrí čas a eliminuje možnosť kontaktu obsluhy s chemikáliami.

TECNOMA tiež ponúka v našom regiónu trochu zabudnuté sofistikované nesené postrekovače. Tieto už dlhšiu dobu nie sú určené len pre menších farmárov ale aj pre väčšie poľnohospodárske podniky požadujúce vysokú presnosť, spoľahlivosť a kvalitu. Na domácom trhu TECNOMy sú veľmi obľúbené veľkokapacitné nesené postrekovače rady Maxis, ktoré s ramenami Tecline-R môžu mať záber až 30m. V najväčšej variante 1600l a v kombinácii s prednou nádržou 1200l už dosahuje objem ťahaných postrekovačov alebo menších samochodov. Oproti ťahaným postrekovačom je ale kompaktnejší a rýchlejší.

V neposlednom rade sa môžeme zmieniť aj o novom systéme osvetlenia s LED svietidlami, ktorý možno dostať v klasickej bielej alebo modrej farbe. Modrá farba má tú výhodu, že funguje „protiúnavovo“ a tiež pri nasvietení trysiek modrým svetlom behom dňa je postrekovací lúč lepšie viditeľný.

bottom of page