top of page

Vyhlásenie konateľa spoločnosti AGROTRADE GROUP

Vážení zákazníci Agrotrade Group, milí priatelia.

Koronavírus a následné nariadenia vlády a iných kompetentných orgánov nám značne komplikujú podnikanie už dnes a s každým dňom trvania krízy to bude ešte horšie a horšie. Preto sa na Vás obraciam s informáciami, prosbami a doporučeniami, ktoré sú najlepším riešením pre našu budúcu spoluprácu, vzájomné pochopenie a najväčšiu možnú elimináciu našich budúcich škôd veľmi potrebné. Agrotrade Group zatiaľ v plnom nasadení poskytuje svoje služby zákazníkom. Urobili sme vážne opatrenia na eliminovanie všetkých, pre nás známych a ovplyvniteľných faktorov, aby sme tieto služby aj naďalej vedeli poskytovať. Vytvorili sme čo možno najmenšie pracovné tímy na jednotlivých pracoviskách, ktoré pracujú časovo aj priestorovo oddelene, aby v prípade nákazy a následnej karantény, bola čo najmenej obmedzená úroveň a včasnosť poskytovania našich služieb. V mene všetkých našich pracovníkov Vás žiadam, aby sme všetci bez zbytočných emócií dodržiavali naše bezpečnostné a hygienické predpisy, ktoré naše strediská, ale aj servisní pracovníci od Vás žiadajú splniť pri vybavovaní Vašich objednávok. Počas predchádzajúceho týždňa nám oznámili všetci naši veľkí dodávatelia poľnohospodárskej techniky zastavenie svojich výrobných liniek. Podobne, ako v prípade na Slovensku pôsobiacich veľkých výrobcov osobných automobilov, je zbytočné filozofovať, či to bolo z dôvodu nedostatku pracovníkov potrebných na výrobu, alebo z dôvodu zlyhania jedného alebo viacerých dodávateľov, bez ktorých výrobné linky nemôžu fungovať. Dôležitý a rozhodujúci je pre nás fakt, že sa nevyrába. Je to jednoznačne „vyššia moc“, vďaka ktorej do značnej miery Vám nebudeme vedieť včas dodať ešte nevyrobené stroje, ktoré ste mali objednané, ak ich výroba ešte nevyrobila. Dnes nemáme zodpovedné informácie a ani nám ich nikto nemôže poskytnúť, kedy výroby znovu naštartujú. To isté platí v prípade prijímania nových objednávok, pri ktorých si však treba uvedomiť, že čím skôr budú zaslané a zadané do výroby, tým skôr ich fabriky vyrobia po opätovnom nabehnutí výroby. Čím skôr sú objednávky zadané do výroby, tým je aj väčší predpoklad že prípadné cenové šoky pri znovurozbiehaní sa výrob ich postihnú čo najmenej, alebo vôbec. Ak sa rozhodnete teraz objednávať nové stroje, urobte tak napriek neznámym termínom dodávok vo vlastnom záujme čím skôr. Ešte pred týmto rozhodnutím o aktuálnom objednaní nového stroja však najprv odkomunikujte s Vašim obchodníkom, či Vám nevieme dodať podobný stroj zo skladu, hoci aj nie v úplne presnej špecifikácii. Taktiež tí, ktorí čakáte na dodanie už objednaných ale ešte nevyrobených strojov doporučujem tak isto intenzívne komunikovať s našimi obchodnými zástupcami zodpovednými za predaj strojov a využiť naše dnešné skladové zásoby strojov. Možno sa vieme dohodnúť na zámene už objednaných strojov za skladové, a to tých strojov, u ktorých nevieme momentálne stanoviť termíny dodávok, aj keď nemajú možno tú istú špecifikáciu, ako ste si objednali. Doporučujem, vlastne žiadam Vás zvážiť túto vzniknutú situáciu a „krízovo“ ju vyhodnotiť a to najmä ten fakt, že výrobcovia môžu mať zavreté fabriky na možno aj niekoľko mesiacov. Predpokladám, že my, poľnohospodári, aj v čase tejto krízy, budeme naďalej obrábať naše polia tým, čo máme k dispozícii, čiže opotrebovanie strojov sa bude zväčšovať. V úvahách nemôžeme vylúčiť ani zhoršenie starostlivosti o naše terajšie stroje v najbližšej budúcnosti, ako následok krízy a tým spôsobenú zníženú životnosť a skoršiu potrebu obnovy. Pri obnovách strojového parku Vám preto aktuálne doporučujeme radšej teraz neodpredávať funkčné staršie stroje, ale mať istotu možnej náhrady v prípade výpadku nových strojov vzhľadom k možným problémom v budúcnosti aj s dodávkami náhradných dielov na novozakúpené stroje. Naši dodávatelia náhradných dielov nám zatiaľ neavizujú výpadky dodávky, no ale každý rozmýšľajúci človek vie, že tieto problémy nastanú a budú stále väčšie a väčšie, najmä u dôvodu predlžovania času zatvorenia výrobných liniek. Preto je dôležité reálne zhodnotiť situáciu a čo najskôr urobiť nevyhnutné opravy, ako aj čo najskôr zabezpečiť nevyhnutné zásoby dielov potrebných na blížiacu sa sezónu. Zároveň Vás všetkých žiadam a verím, že to plne pochopíte, o striktné dodržiavanie dohodnutých platobných podmienok za dodávky strojov, ako aj náhradných dielov a servisných služieb. Naše podmienky sú veľkorysé a umožňujú sa dostať k najlepším cenám a k najlepším platobným podmienkam. Uvedomte si však že naši dodávatelia nám bez zaplatenia tovar nedodajú. Nedodržaním dohodnutých platobných podmienok ohrozujete nielen svoju firmu, ale aj našu. Ohrozíte vašu dôveryhodnosť, ktorú sme k Vám doteraz prejavovali, a tým aj výhodné platobné podmienky, ktoré Vám v prípade nedodržania splatnosti už do budúcnosti nebudeme vedieť poskytnúť tak, ako tomu bolo doposiaľ. Som presvedčený že aj tento list ako aj naša 27 ročná existencia, takisto naše niekoľkoročné spoľahlivé a obojstranne férové dohody, sú základom a zárukou úspešného zvládnutia nastávajúcich krízových situácií, ktoré medzi nami môžu vzniknúť v dôsledku krízových opatrení prijímaných naprieč celou Európou. Ja ako konateľ spoločnosti a aj celý náš kolektív Agrotrade Group zodpovedný za dodávky strojov, ND a servisu, verejne sľubujeme, že všetky prekážky spôsobené „vyššou mocou“ budeme maximálne seriózne riešiť a budeme spoločne hľadať spoľahlivé východiská všetkých riešiteľných problémov.

Németh Róbert – Konateľ spoločnosti Agrotrade Group

Comments


bottom of page