top of page

XVI. Zemiakarský jarmok v Spišskej Belej