Stroje pre spracovanie pôdy a sejbu s prihnojovaním

a bez prihnojovania

Väderstad RD 400 C
Sejačka s priihnojovaním
Väderstad Rapid 400 S
Sejačka bez prihnojovania
Väderstad Rapid 400 S
Sejačka bez prihnojovania
Horsch Concord SW 7000 SS
Sejačka s prihnojovaním
Horsch Sprinter 6 ST
Sejačka