top of page

Sejačky RAPID A 400 - 800 S a 600 - 800 C

RAPID A

Sejacie stroje Rapid sú známe svojou presnosťou, mimoriadnou výkonnosťou a úspornou prevádzkou. Model Rapid A má pneumatické dávkovacie ústrojenstvo a je dodávaný s pracovnou šírkou záberu 4 – 8 metrov.

Väčší zásobník osiva na RDAS

Rapid A, model 2009, je vybavený zásobníkom osiva novej, modernej konštrukcie a s väčším objemom. S novým zásobníkom získali stroje s pracovnou šírkou záberu 6 a 8 m ďalších 300 litrov objemu na celkových 3300 litrov, čo predstavuje zvýšenie o 10%. Pri stroji s pracovnou šírkou záberu 4 metre je zmena ešte väčšia- zásobník má objem 3000 litrov, čo znamená zvýšenie o 20%.

Rýchly presun medzi poľami

Rapid RDA 600S a Rapid RDA 800S majú centrálne riadenú hĺbku výsevu a predný rám nástrojov je možno plynulo nastavovať počas jazdy z kabíny traktora. Osivo je rozvádzané ku dvom dávkovacím ústrojenstvám. Možnosť uzatvoriť polovicu výsevného ústrojenstva patrí ku štandardnej výbave stroja. Prepravná šírka je iba 3 metre a sklopné sekcie sú vo zdvihnutej polohe automaticky zablokované. Malá prepravná šírka umožňuje rýchlu a jednoduchú prepravu medzi poľami.

Kráľ sejacích strojov

Rapid RDA Combi je najväčší sejací stroj schopný siatia a ukladania priemyselných hnojív pri jednom prejazde. Pracovná šírka záberu 6 alebo 8 metrov a výkonnosť sú ohromujúce. So zásobníkom objemu 6200 litrov je jeho pracovná výkonnosť prvotriedna. Pokiaľ nie je v priebehu siatia aplikované priemyselné hnojivo, možno využiť celý zásobník pre osivo.

Technické údaje Rapid A 400 - 800 S (bez prihnojovania):

Technické údaje Rapid A 600 - 800 C (s prihnojovaním):

Odkazy:

bottom of page