Videozáznamy 

AGROKOMPLEX 2017

Odborná diskusia - Možnosti zvyšovania efektivity prác
v poľn. vďaka zvyšovaniu rýchlosti jednotlivých prác

Odborná diskusia - Možnosti zvyšovania efektivity prác
v poľn. vďaka zvyšovaniu rýchlosti jednotlivých prác

Odborná diskusia - Špecifiká zamestnávania pracovníkov
v poľnohospodárstve verzus zákonník práce

Odborná diskusia - Špecifiká zamestnávania pracovníkov
v poľnohospodárstve verzus zákonník práce

Odborná diskusia - Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov vs. bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch

Odborná diskusia - Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov vs. bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch

Odborná diskusia - Malí farmári kontra veľké podniky (diskusia o oblastiach, v ktorých sú názory odlišné)

krone-logo-01.png
logo-messer_new.png
Zaslaw.png
Arcusin_logo-01.png
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

tel.: 058/788 08 00, fax: 058/788 08 06

e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Created & designed by: barel48, Tomas Nemeth