Videozáznamy 

AGROKOMPLEX 2017

Odborná diskusia - Možnosti zvyšovania efektivity prác
v poľn. vďaka zvyšovaniu rýchlosti jednotlivých prác

Odborná diskusia - Možnosti zvyšovania efektivity prác
v poľn. vďaka zvyšovaniu rýchlosti jednotlivých prác

Odborná diskusia - Špecifiká zamestnávania pracovníkov
v poľnohospodárstve verzus zákonník práce

Odborná diskusia - Špecifiká zamestnávania pracovníkov
v poľnohospodárstve verzus zákonník práce

Odborná diskusia - Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov vs. bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch

Odborná diskusia - Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov vs. bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch

Odborná diskusia - Malí farmári kontra veľké podniky (diskusia o oblastiach, v ktorých sú názory odlišné)