Zníženie energetickej náročnosti priemyselných objektov

strediska AGROTRADE GROUP v Rožňave

Zverejnené 25.7.2019

Zverejnené 27.6.2019

rar-512.png

2 Príloha č 2a_Projektová dokumentácia_Zateplenie admin budovy

rar-512.png

2 Príloha č 2b_Projektová dokumentácia_Zateplenie výrobno-opravárenskej dielne

rar-512.png

2 Príloha č 2c_Projektová dokumentácia_Zateplenie priemysleného skladu

rar-512.png

2 Príloha č 2d_Projektová dokumentácia_Zlepšenie energetických hodnôt