top of page

Dcérske spoločnosti - AT ABOV

AT ABOV, spol. s r.o.   (Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce)

Dátum vzniku:   13.1.2006

Konatelia: Ing. Róbert Németh, Marek Pethö

Výroba:   Rastlinná výroba, živočíšna výroba

Lokalizácia:   okres Košice okolie

Hosp. dvory:   Rozhanovce

Výmera poľn. pôdy:   1 772 ha

Živočíšna výroba:   304 ks hovädzieho dobytka

Počet zamestnancov:   27

Typické plodiny:   obilie, kukurica, repka, sója

Telefón:              055/ 695 02 00

                            055/ 695 01 93

Fax:                     055/ 695 02 90

E-mail:                atabov@atabov.sk

WWW:                at-abov.webnode.sk

bottom of page