O spoločnosti AGROTRADE GROUP

-  AT AGROTURIEC, spol s r.o.,

-  AT GEMER, spol. s r.o.,

-  AT VITAL, spol. s r.o..

Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., vznikla 17.3. 1993 v Rožňave zápisom do Obchodného registra Obvodného súdu Košice 1, oddiel s.r.o., vložka č. 2807/V, IČO: 31668861. Od svojho vzniku zaznamenala obrovský rozvoj a prešla mnohými organizačnými zmenami.

V súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Takáto rozsiahla kombinácia činností je na Slovensku ojedinelá.

 

Spoločnosť má sídlo v Rožňave, patria k nej dve strediská poľnohospodárskej prvovýroby v Gemerskej Vsi a v Malom Čepčíne. Okrem týchto stredísk pozostáva firma aj zo siedmich dcérskych spoločností:

 

-  AT TATRY, spol. s r.o.,

-  AT DUNAJ, spol. s r.o.,

-  AT ABOV, spol. s r.o.,

-  AT NAWARO, spol s r.o.,

 

Za 21 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, spoločnosť AGROTRADE GROUP výrazným spôsobom prispieva k rozvoju poľnohospodárskej mechanizácie. V súčasnej dobe má v portfóliu techniku najkvalitnejších poľnohospodárskych výrobcov svetového formátu. Počas svojej existencie sa jej podarilo vytvoriť sieť stredísk servisu a náhradných dielov, ktoré tvoria predovšetkým vysokokvalifikovaní servisní technici. Aj vďaka nim je možné zabezpečiť promptné servisné zásahy pre zákazníkov. Okrem kompletného technického zabezpečenia prvovýroby ponúka spoločnosť svojim zákazníkom možnosť zapojiť sa do neformálneho "nákupno-odbytového združenia" zastrešovaného práve spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o., ktoré vzniklo so snahou znižovať náklady na nákup vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu. V balíku služieb tohto združenia je okrem mnohých výhod zahrnutý aj predaj osív, pesticídov a hnojív od rôznych firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. Za posledné roky sa firma zaoberá vývojom, výrobou a predajom vlastných listových hnojív.

Koncom 90-tich rokov minulého storočia bola založená aj stavebná skupina, ktorá sa špecializuje na výstavbu poľnohospodárskych stavieb ako sú HV haly, silážne žľaby, veľkokapacitné maštale a bioplynové stanice.

Využívanie alternatívnych zdrojov energie zohráva dôležitú úlohu po celom svete. Práve preto sa spoločnosť AGROTRADE GROUP vybrala cestou výstavby bioplynových staníc v spolupráci s priekopníckou nemeckou firmou BIOGAS HOCHREITER, ktorá je známa svojou technológiou na celom svete.

Vznik spoločnosti: 1993

Dcérske spoločnosti (2017): 9

Počet zamestnancov (2012): 421

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy (2017): 15 461 ha

Skladové kapacity spoločnosti (2017): 61 000 t

Počet oviec (2016): 3 252 ks

Počet hovädzieho dobytka (2016): 2 962 ks

Profil spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. vo formáte PDF na stiahnutie: