top of page

O spoločnosti AGROTRADE GROUP

-  AT AGROTURIEC, spol s r.o.,

-  AT GEMER, spol. s r.o.,

-  AT VITAL, spol. s r.o.,

- AGROSTAAR KB spol. s r.o.

Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., vznikla 17.3. 1993 v Rožňave zápisom do Obchodného registra Obvodného súdu Košice 1, oddiel s.r.o., vložka č. 2807/V, IČO: 31668861. Od svojho vzniku zaznamenala obrovský rozvoj a prešla mnohými organizačnými zmenami.

V súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť, výrobu energie a výrobu a predaj farmárskych potravín - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Takáto rozsiahla kombinácia činností je na Slovensku ojedinelá.

 

Spoločnosť má sídlo v Rožňave, patrí k nej stredisko poľnohospodárskej prvovýroby v Malom Čepčíne. Okrem tohto strediska je spoločnosť cez rodinných príslušníkov a vlastníkov prepojená alebo je partnerskou spoločnosťou s nasledovnými významnými spoločnosťami v slovenskom agrosektore:

 

-  AT TATRY, spol. s r.o.,

-  AT DUNAJ, spol. s r.o.,

-  AT ABOV, spol. s r.o.,

-  AT NAWARO, spol s r.o.,

 

Za doterajšieho pôsobenia na slovenskom trhu, spoločnosť AGROTRADE GROUP výrazným spôsobom prispieva k rozvoju poľnohospodárskej mechanizácie. V súčasnej dobe má v portfóliu techniku najkvalitnejších poľnohospodárskych výrobcov svetového formátu. Počas svojej existencie sa jej podarilo vytvoriť sieť stredísk servisu a náhradných dielov, ktoré tvoria predovšetkým vysokokvalifikovaní servisní technici. Aj vďaka nim je možné zabezpečiť promptné servisné zásahy pre zákazníkov. Okrem kompletného technického zabezpečenia prvovýroby ponúka spoločnosť svojim zákazníkom možnosť zapojiť sa do neformálneho "nákupno-odbytového združenia" zastrešovaného práve spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o., ktoré vzniklo so snahou znižovať náklady na nákup vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu. V balíku služieb tohto združenia je okrem mnohých výhod zahrnutý aj predaj osív, pesticídov a hnojív od rôznych firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. Za posledné roky sa firma zaoberá vývojom, výrobou a predajom vlastných listových hnojív.

Koncom 90-tich rokov minulého storočia bola založená aj stavebná skupina, ktorá sa špecializuje na výstavbu poľnohospodárskych stavieb ako sú HV haly, silážne žľaby, veľkokapacitné maštale a bioplynové stanice.

Využívanie alternatívnych zdrojov energie zohráva dôležitú úlohu po celom svete. Skupina AGROTRADE GROUP výrazne prispieva k výrobe energií z obnoviteľných zdrojov. Všetky svoje aktivity vrátane obchodnej činnosti, rastlinnej, živočíšnej a potravinárskej výroby, ako aj naša doprava a predajné miesta potravín pracujú so zápornou bilanciou CO2. To znamená, že vyprodukujeme podstatne viac zelenej energie, ako je naša firemná spotreba.

AGROTRADE GROUP, ako aj vybrané prepojené a partnerské spoločnosti sú členom združenia FARMFOODS, ktoré prináša poctivé potraviny z polí až na váš stôl.

bottom of page