top of page

Obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Propagácia a marketing krátkeho dodávateľského reťazca

– dátum zverejnenia 3.11.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky  „Propagácia a marketing krátkeho dodávateľského reťazca“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Prenájom zabezpečovacieho a kamerového systému pre 43 kontajnerových predajní

– dátum zverejnenia 3.11.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prenájom zabezpečovacieho a kamerového systému pre 43 kontajnerových predajní

bottom of page