top of page

Nákupno-odbytové združenie prvovýrobcov

Snaha znižovať náklady na nákup vstupov pre vlastnú poľnohospodársku prvovýrobu nás viedla k založeniu nákupno – odbytového združenia, ktoré celoročne pracuje na úspešnom fungovaní vlastnej prvovýroby, ako aj prvovýroby ostatných  členov.  Neformálne „Nákupno-odbytové združenie“ zastrešené spoločnosťou  AGROTRADE GROUP,  spol. s r.o. bolo založené v roku 2004.

Obchodní partneri a ponúkaný sortiment:

1. Predaj pesticídov od všetkých chemických firiem pôsobiacich na slovenskom trhu:

 • AGRO ALIANCE SK, s.r.o.

 • Arysta LifeScience Slovakia, s.r.o.

 • BASF Slovensko, spol. s r.o.

 • Bayer, spol. s r.o.

 • Agrovita spol. s r.o.

 • F&N Agro Slovensko spol. s r.o.

 • Du Pont CZ s.r.o.

 • Chemtura Europe Gmbh

 • Dow Agroscience s.r.o.

 • Sumi Agro Czech s.r.o.

 • Monsanto Slovakia, s.r.o.

 • Syngenta Slovakia s.r.o.

2. Predaj osív:

 • Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

 • KWS Semena, s.r.o.

 • Sumi Agro Czech s.r.o.

 • Monsanto Slovakia, s.r.o.

 • Syngenta Slovakia s.r.o.

 • Rapool Slovakia, s.r.o.

 • SAATBAU LINZ Slovensko, spol. s r.o.

 • FINAGRO spol. s r.o.

 • Limagrain Central Europe S.E., organizačná zložka Slovakia

3. Výhradné zastúpenie predaja bakteriálneho hnojiva PHYLAZONIT na Slovensku:

Bakteriálne hnojivo - Obsahuje: Azotobacter croococcum – viaže vzdušný dusík a tým obohacuje pôdu o dusík okamžite prístupný pre rastlinu,
Bacillus megatherium – po rozmnožení tohto mikroorganizmu v pôde dokáže koreňový systém rastliny prijímať fosfor, draslík, mikroa
makroprvky viazané v neprístupných formách pre rastlinu, Pseudomonas putida - napomáha rozkladu rastlinných zvyškov v pôde.
Aplikácia: 10 až 20l/ha

Vlastný vývoj a výroba listových hnojív:

Od roku 2009 sa vynakladá veľké úsilie na vývoj listových hnojív optimálneho zloženia a cien pre prvovýrobu.

Kvapalné vysokoenergické NPK hnojivo s vyšším obsahom mikroživín. 1 liter listového hnojiva obsahuje: N 110 g/l, P 43 g/l, K 96 g/l, Fe 0,37 g/l, Mn 0,83 g/l, Cu 0,63 g/l, Zn 0,45 g/l, B 2,90 g/l, Mo 0,24 g/l, Ti 0,04 g/l, humínové látky - 26 g, sacharidy, heteroauxín, organické kyseliny a fruktózu.

Zloženie: Horečnaté hnojivo s vysokým obsahom síry a stopových prvkov. 1 liter listového hnojiva obsahuje: Mg 45,1 g/l, S 59 g/l, Fe 1,2 g/l, Mn 2,1 g/l, Cu 2,1 g/l, Zn 2,1 g/l, B 2,2 g/l, Mo 0,24 g/l, Ti 0,04g, heteroauxín, sacharidy, humínové látky - 12g, organické kyseliny a fruktózu.

Zloženie: Dusíkaté hnojivo s vysokým obsahom síry, horčíka a mikroprvkov. 1 liter listového hnojiva obsahuje: N 184 g/l, S 14 g/l, Mg 10 g/l, Fe 0,060 g/l, Mn 0,105 g/l, Cu 0,105 g/l, Zn 0,105 g/l, B 0,110 g/l, Mo 0,06 g/l, sacharidy, organické kyseliny a fruktózu.

Kryštalické dobre rozpustné horečnaté listové hnojivo na rýchle odstránenie nedostatku horčíka a síry.
Aplikácia: 1 – 2 x za vegetáciu v 2 – 5 % koncentrácii roztoku.

Dusíkato-sírnaté hnojivo na list s formou N-močovinovou NH2 60 g a N-amoniakálnou NH4 140 g. Síra je vo vodorozpustnej
pre list ľahko absorbovateľnej forme.
Aplikácia: 3 – 6 lit/ha, 1 – 2x za vegetáciu, repky a jablone 3x za vegetáciu.

Pre viac informácií prosím navštívte adresu: www.listovehnojivaat.sk

Mapa rozdelenia územia Slovenskej republiky
medzi obchodnými zástupcami:

Mapa_OZ_NOZ_dodavatelia_september_2023-01.png
bottom of page