top of page

Certifikáty

Našej spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. boli v roku 2015 udelené certifikáty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, ktoré odzrkadľujú nami poskytované kvalitné služby, spokojnosť našich zákazníkov a zaistenie bezpečnosti a ochrany Vášho zdravia pri práci. ISO certifikáty sú zamerané na predmet činnosti:

Distribúcia a servis strojov, technológií a pesticídov do poľnohospodárstva, lesníctva a komunálnej oblasti. Stavebná činnosť.

 

Aktuálne máme platné 3 nižšie uvedené certifikáty:

 • ISO 9001:2015 – systému manažérstva kvality

 • ISO 14001:2015 – systému environmentálneho manažérstva

 • ISO 45001:2018 – systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Spoločnosť AGROTRADE Group, spol. s r.o. je členom projektu FARMFOODS, kde spoločnosti zúčastňujúce sa projektu FARMFOODS získali certifikáty pre predmet činnosti:
Výroba, predaj a distribúcia slovenských farmárskych výrobkov v krátkom potravinárskom reťazci FARMFOODS.

 • ISO 9001:2015 – systému manažérstva kvality

 • ISO 14001:2015 – systému environmentálneho manažérstva

 • ISO 45001:2018 – systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • ISO 22000:2018 – systému manažérstva bezpečnosti potravín

Tento výnimočný postup a kontrolované manažérske systémy sú pre nás veľmi náročné, ale tí, ktorí majú skúsenosti so zavádzaním a dodržaním týchto systémov na svojich pracoviskách vedia potvrdiť, že sú garanciou dodržania odkazu našich dvoch hlavných sloganov, a to:
„Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným výrobkom.“
„Tradičné chute vidieka pre moderného človeka.“

Doteraz získané certifikáty v združení FARMFOODS:

 • GET GROUP s.r.o.

 • AGROSTAAR KB spol. s r.o.

 • AGROTRADE GROUP spol. s r.o.- stredisko Turček

 • AGROTURIEC, spol. s r.o.

 • AT DUNAJ, spol. s r.o.

 • AT TATRY, spol. s r.o.

 • AT ABOV spol. s r.o.

 • TERRA WYLAK , s.r.o.

AGROTRADE GROUP

at-45001-2018_edited.jpg

AGROTRADE GROUP - TURČEK

turcek-iso-2200-2018-2.jpg

GET group

iso-certifikat-getgroup01.jpg

AT AGROTURIEC

iso-certifikat-agroturiec01.jpg

AT TATRY

attatry2023.jpg

AT DUNAJ

atdunaj-2023.jpg

AT ABOV

at-abov-iso-2022.jpg

AGROSTAAR KB

agrostaar-2023.jpg

TERRA WYLAK

terrawyllak-2023.jpg
bottom of page