top of page

Duálne vzdelávanie s AGROTRADE GROUP

Duálne_vzdelávanie_post.jpg
mapa-stredisk-marec-2023-web.png
Duálne vzdelávanie AT_leták A42.jpg

Informácie týkajúce sa duálneho vzdelávania pre ďalšie študijné odbory:

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

dualne-vzdelavanie.png

Študijný odbor: 6317 M 00 obchodná akadémia

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 3

 

Možnosti pracovného uplatnenia: Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti účtovníctva, personalistiky, administratívy, odbytu, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

 

Hmotné zabezpečenie: Pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam              stravovania jeho zamestnancov. 

 

Finančné zabezpečenie: Podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu podľa podmienok stanovených vo vnútornom predpise organizácie a podľa dohodnutých podmienok v učebnej zmluve so žiakom. 

bottom of page