Duálne vzdelávanie s AGROTRADE GROUP

Informácie týkajúce sa duálneho vzdelávania pre ďalšie študijné odbory:

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Študijný odbor: 6317 M 00 obchodná akadémia

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 3

 

Možnosti pracovného uplatnenia: Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti účtovníctva, personalistiky, administratívy, odbytu, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

 

Hmotné zabezpečenie: Pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam              stravovania jeho zamestnancov. 

 

Finančné zabezpečenie: Podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu podľa podmienok stanovených vo vnútornom predpise organizácie a podľa dohodnutých podmienok v učebnej zmluve so žiakom. 

krone-logo-01.png
logo-messer_new.png
Zaslaw.png
Arcusin_logo-01.png
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

tel.: 058/788 08 00, fax: 058/788 08 06

e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Created & designed by: barel48, Tomas Nemeth