top of page

Poľnohospodárska technika z nášho portfólia

kapitola 1.jpg
1 Energetické prostriedky
(traktory)

2 Plytké spracovanie pôdy

kapitola 3.jpg

3 Stredné až hlboké spracovanie

pôdy a podrývanie

4 Stroje na sejbu a iné operácie vykonávateľné spolu so sejbou

5 Stroje na presný výsev

kapitola 6.png

6 Stroje na chemické ošetrenie

a tekuté hnojenie

 

kapitola 7.png

7 Stroje na hnojenie
organickými a priemyselnými hnojivami

8 Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov

kapitola 9.jpg

9 Stroje na kosenie, obracanie
a zhrňovanie krmovín

kapitola 10.jpg

10 Stroje na zber a manipuláciu s krmovinami

kapitola 11.jpg

11 Stroje na zber obilia, olejnín, kukurice

kapitola 12.png

12 Stroje na prepravu poľnohospodárskych

materiálov

kapitola 13.png

13 Stroje na manipuláciu

a nakladanie

14 Stroje na kŕmenie

a podstielanie

15 Plastový program pre poľnohospodárov Duraplas

16 Terénne úžitkové vozidlá ISUZU D-MAX

17 Technické a technologické systémy v poľnohospodárstve 

bottom of page