top of page

Bioplynové stanice

Ten, kto chce zvládnuť náročný proces diverzifikácie do oblasti energie výrobou a spaľovaním bioplynu, teda jeho cieľom je výstavba a prevádzkovanie bioplynovej stanice (BPS) má možnosť využiť skúsenosti spoločností Biogas Hochreiter GmbH, Agrotrade Group spol. s r.o. a ZAS s.r.o., ktoré vzájomne spolupracujú a poskytujú záujemcom služby zamerané do oblasti poradenstva, tvorby realizačných štúdií, plánovania, projektovania a vybavovania povolení, tvorby žiadostí na získanie nenávratného finančného príspevku, stavby a dodávky technológie, ako aj uvedenia do prevádzky a zabezpečovania servisu.


Na dosiahnutie, naplnenie cieľa reálne postaviť fungujúcu bioplynovú stanicu s rýchlou návratnosťou Vám konzorcium firiem Biogas Hochreiter GmbH, Agrotrade Group spol. s r.o. a ZAS s.r.o. ponúka možnú spoluprácu rozdelenú do týchto piatich etáp:


Etapa č. 1: Získanie potrebných informácií, exkurzie, poradenstvo, kalkulácie, návrh optimálneho riešenia
Etapa č. 2: Vyhotovenie technologického projektu
Etapa č. 3: Vyhotovenie projektovej dokumentácie a podkladov pre získanie povolení
Etapa č. 4: Spracovanie podkladov pre získanie financií od bankových inštitúcií alebo od investičných partnerov
Etapa č. 5: Výstavba bioplynovej stanice, dodávka technológie, uvedenie do prevádzky, servis

Bioplynové stanice v prevádzke:

1. BPS Rozhanovce - Stavba je situovaná na východnom Slovensku pri Košiciach. Pracuje s elektrickým výkonom 1000 kW/hod..
Je tvorený z 2 fermentorov. Jeden z nich je jednoduchý fermentor a druhý tzv. "kruh v kruhu" s koncovým skladom a integrovaným plynojemom.

 

2. BPS Plavnica - Stavba je situovaná na východnom Slovensku, vzdialená 9 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. Pracuje s elektrickým výkonom 1000 kW/hod. Je tvorený fermentorom "kruh v kruhu" o priemere 40 m a s otvoreným koncovým skladom.
 

3. BPS Dubník - Táto stavba sa nachádza na západnom Slovensku neďaleko Nových Zámkov. Stanica pracuje s inštalovaným výkonom 1000 kW/hod. Bol vybudovaný 1 fermentor "kruh v kruhu". Koncový sklad na vyhnitý substrát je otvorený.
 

4. Kráľov Brod - Stavba sa nachádza na západnom Slovensku v blízkosti Dunajskej Stredy.. Je tvorená 1 fermentorom "kruh v kruhu" a koncovým skladom s integrovaným plynojemom. Táto BPS pracovala s výkonom 600 kW/hod. V mesiaci 12.2013 sa BPS rozšírila
o 305 kWel./hod.

Výhody BPS od spoločnosti AGROTRADEGROUP spol. s r.o. a technológie
BIOGAS HOCHREITER GmbH:

•   Viac ako 25 ročné skúsenosti pri výstavbe a prevádzkovaní BPS v Nemecku
 

•   pri projektovaní BPS sa navrhne konkrétny systém výroby bioplynu s ohľadom na čo najnižšiu spotrebu - “využiť fyziku“ a na čo najkratšie dopravne cesty substrátu – dosiahnutie nízkej vlastnej spotreby.

 

•   použitie efektívnych patentovaných miešadiel – obsah fermentoru sa premiešava dostatočne a zároveň šetrne k baktériám. Lopatkové miešadlo zaisťuje dôkladné premiešanie substrátu aj s väčšou sušinou oproti klasicky používaným vrtuľovým miešadlam.
 

•   použitie kvalitných materiálov s dlhou životnosťou pre technologické zariadenia (napr. nerez)
 

•   kvalitná a robustná technológia a systém železobetónových nádrži je predpokladom na získanie max. množstva bioplynu pre výrobu el. energie a tepla.
 

•   Systém dávkovania je jednoduchý úsporný a robustný

Ďalšie služby v oblasti bioplynových staníc:

  • Kompletný servis zariadení BPS – disponujeme oprávnením na opravu, údržbu, rekonštrukciu a montáž do funkčného celku zariadení na médium bioplyn,

 

  • Náhradne a opotrebiteľné diely na zariadenia BPS a KGJ,

 

  • Nové zariadenia technológie výroby a spracovania bioplynu,

 

  • Kompletná kogenerácia od výkonu 90 kWel do 1 200 kWel.,

 

  • Poradenstvo ohľadom technológie a fungovania BPS,

 

  • Rozšírenie už jestvujúcich BPS, kompletná inštalácia plynojemu na odkryté betónové nádrže,

 

  • Analýza bioplynu prenosným meracím zariadením (CH4, CO2, H2S, O2),

 

  • Analýza vzoriek oleja, chladiacich zmesí.

Bioplynové stanice

BPS a vývoz substrátu

Kŕmenie BPS

Strojovňa BPS

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať pomocou nasledovného kontaktného formulára.

Your details were sent successfully!

bottom of page