top of page

Podpora z EU

PRV SR 2014-2022: Modernizácia liniek na zber krmovín, uskladnenie a manipuláciu s krmivami, stelivami a hnojivami pre potreby ŽV
PRV SR 2014-2022: Investície do technológie na bezpečné nakladanie s hospodárskymi hnojivami_ŽV
PRV SR 2014-2022: Investícia do inovatívnej digitálnej technológie precíznej variabilnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných hnojív a osív v ŠRV
PRV SR 2014-2022: Investícia do technického vybavenia ŠRV
Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020: Modernizácia ŽV v spoločnosti AGROTRADE GROUP
PRV SR 2014-2020: Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS
bottom of page