top of page

Dcérske spoločnosti - AT AGROTURIEC

AT AGROTURIEC, spol. s r.o. (Šafárikova 124, 048 01 Rožňava)

Dátum vzniku:   30.3.2011

Konatelia:   Ing. Róbert Németh, Ing. Tomáš Németh

Výroba:   Rastlinná výroba, živočíšna výroba

Lokalizácia:   okres Revúca

Hosp. dvory:   Skerešovo

Výmera poľn. pôdy:   972 ha

Živočíšna výroba:   232 ks HD, 782 ks oviec

Počet zamestnancov:   15

Typické plodiny:   obilie, kukurica, repka

Telefón:              047/ 559 64 22

Fax:                     047/ 559 64 22 

E-mail:                atagroturiec@agrotradegroup.sk

bottom of page