top of page

Dcérske spoločnosti - AT GEMER

AT GEMER, spol. s r.o. (Šafárikova 124, 048 01 Rožňava)

Dátum vzniku:   1.1.2012

Konatelia:   Ing. Milan Balogh, Dávid Németh

Činnosť:   Prevádzka bioplynovej stanice v Dubníku

Telefón:              058/ 788 08 02 

E-mail:                agrotradegroup@agrotradegroup.sk

bottom of page