top of page

Dcérske spoločnosti - AT NAWARO

AT NAWARO, spol. s r.o.   (Šafárikova 124, 048 01 Rožňava)

Dátum vzniku:   13.2.2007

Konatelia:   Ing. Slavomír Calek

Činnosť:   Projektová príprava, tvorba projektovej dokumentácie a zastrešuje realizáciu stavebných prác pri výstavbe bioplynových staníc a viacúčelových HV hál

Lokalizácia:   okres Košice okolie

Počet zamestnancov:   5

 

Telefón:               055/ 694 39 88

                             055/ 694 39 87

Fax:                      055/ 694 39 89

E-mail:                 atnawaro@atnawaro.sk

bottom of page