top of page

BIODRILL pre univerzálne použitie

BIODRILL

BioDrill je všestranný stroj so zásobníkom pre výsev plodín s drobnými semenami. Môže byť montovaný na valce Rexius a Rollex, stroje Carrier a veľké sacie stroje Rapid. Pretože siatie prebieha súčasne s plytkým spracovaním pri použití kotúčov alebo pechu, nie je nutný ďalší prejazd pre satie.Šetríte čas aj peniaze.

Preverený a otestovaný systém dávkovania osiva:

Zásobník osiva má veľký objem- 360 litrov. Osivo je dávkované pomocou rovnako vyskúšaného a otestovaného dávkovacieho ústrojenstva, ktoré je používané aj pri strojoch Rapid. BioDrill je vhodný pre výsev plodín s malými semenami, napríklad traviny, ďateliny a olejnín.

Odkazy:

bottom of page