top of page

Dcérske spoločnosti - BIOPLYN ROZHANOVCE

BIOPLYN ROZHANOVCE, s.r.o. (Mlynská 31, 042 91 Košice)

Dátum vzniku:   10.7.2010 (dcérske spoločnosti VSE a AT ABOV)

Konatelia: Ing. Erich Nováček, Marek Pethö

Činnosť:   prevádzka bioplynovej stanice v Rozhanovciach

Telefón:              +421 905 497 411 

E-mail:                p.vilinsky@agrotradegroup.sk

bottom of page