Strediská - Gemerská Ves

Stredisko poľnohospodárskej výroby

Ing. Dionýz Dávid:      0905 497 489

E-mail:                          gemerskaves@agrotradegroup.sk 

Poľnohospodársku prvovýrobu vykonáva spoločnosť AGROTRADE GROUP na dvoch strediskách (Gemerská Ves a Malý Čepčín). Stredisko v Gemerskej Vsi, ktoré vzniklo v roku 1996 sa okrem rastlinnej výroby sústreďuje aj na chov výkrmových býkov, ktoré sa chovajú za účelom ďašieho predaja na jatočné účely.

krone-logo-01.png
logo-messer_new.png
Zaslaw.png
Arcusin_logo-01.png
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

tel.: 058/788 08 00, fax: 058/788 08 06

e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Created & designed by: barel48, Tomas Nemeth