top of page

Strediská - Gemerská Ves

Stredisko poľnohospodárskej výroby

Ing. Dionýz Dávid:      0905 497 489

E-mail:                          gemerskaves@agrotradegroup.sk 

Poľnohospodársku prvovýrobu vykonáva spoločnosť AGROTRADE GROUP na dvoch strediskách (Gemerská Ves a Malý Čepčín). Stredisko v Gemerskej Vsi, ktoré vzniklo v roku 1996 sa okrem rastlinnej výroby sústreďuje aj na chov výkrmových býkov, ktoré sa chovajú za účelom ďašieho predaja na jatočné účely.

bottom of page