top of page

Strediská - Malý Čepčín / Turček

Stredisko poľnohospodárskej výroby

Telefón:               043/ 490 13 85

Fax:                      043/ 494 71 13

E-mail:                 malycepcin@agrotradegroup.sk 

Poľnohospodársku prvovýrobu vykonáva spoločnosť AGROTRADE GROUP na dvoch strediskách (Gemerská Ves a Malý Čepčín). Stredisko v Malom Čepčíne, ktoré vzniklo v roku 1998, má okrem rastlinnej výroby aj šľachtitelský chov oviec plemena zošľachtená valaška. Ideálne podmienky pre tento chov vytvára malebné prostredie okolia Turčeka. Okrem oviec sa na stredisku Malý Čepčín darí aj chovu hovädzieho dobytka plemena charolais.

Stredisko predaja náhradných dielov a servisu 

Jedným zo servisných stredísk spoločnosti AGROTRADE GROUP je aj servisné stredisko v Malom Čepčíne.  V súčasnosti sa o servisné služby stará 30 pracovníkov na území celej SR, preto vie spoločnosť zabezpečiť promptné a odborné zásahy pri poruche strojov práve vtedy, keď to náš zákazník najviac potrebuje.

Martin Morong:   +421 905 497 298

E-mail:                mc.servis@agrotradegroup.sk

bottom of page