top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na zber a manipuláciu s krmovinami

Lis KRONE Bellima F 130

Zvinovací lis na valcovité balíky s pevnou lisovacou komorou 

 

Výrobca: KRONE GmbH & Co. KG, Nemecko

 

Jednoduchý spoľahlivý lis, ktorý lisuje balíky s vysoko zlisovanosťou spoľahlivo aj v rôznych podmienkach. Uzavretá lisovacia komora znižuje straty odrolom a prašnosť. Konštrukcia lisu zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivosť. Balíky vytvára nekonečný priečkový dopravník schopný lisovať seno senáž aj slamu.

 

Technické údaje:

Rozmery: DxŠxV 3700x2250x1980mm, rozchod 1950mm

Rozmer balíku  Ø1200x1200mm

PTO 540ot/1min

Hydraulický okruh 1x jednočinný

Požadovaný príkon od 25kW (34kW) v závislosti od podmienok

 

Základná výbava

Zberač

1800mm pracovný záber zberača s štyrmi radami prstov

Nastavenie pracovnej výšky bez použitia náradia

Kasač aktívne vkladá hmotu do zviňovacej komory

Lisovacia komora

Priečkový reťazový dopravník s automatickým napínaním

Efekt ozubenia pre pre vyššiu istotu otočenia balíka v suchej aj mokrej hmote

Ukazovateľ tlaku lisovania vrátane ukazovateľa smeru jazdy pre vyrovnané balíky

Ďalšie príslušenstvo:

Jednoduchá náprava bez bŕzd

Prípojné oko 40mm (0510)

Preťažovacia poistka v kĺbovom hriadeli, štandardný kĺbový hriadeľ (0310)

Mechanický ukazovateľ tlaku na prednom kryte (1420)

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odovzdávaní stroja zabezpečiť :

- plochu s porastom vhodným na predvedenie práce stroja

Návod na obsluhu -1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha dopredu prečítať.

Cena v EUR (bez DPH):

200636100 Bellima F 130                                         37.430,00€          

0220 viazanie do siete                                             0,00€

0620 oporné pneumatiky zberača PNEU               0,00€

0830 pneumatiky 15.0/55R 17 10PR                        415,00€

0920 hydraulicky ovládané spustenie viazania     0,00€

1410 ukazovateľ dosiahnutia nastaveného

      tlaku,stroj vyšle signál do traktora                     640,00€

1510 vyhadzovač balíkov                                          0,00€

Cenníková cena pre rok 2022                                 38.485,00€

 

Akciová cena pre sezónu 2022:                             20.863,00€

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page