top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na zber a manipuláciu s krmovinami

Lis KRONE Fortima F 1250

Zvinovací lis na valcovité balíky s pevnou lisovacou komorou

 

Výrobca: KRONE GmbH & Co. KG, Nemecko

 

Balík je tvarovaný nekonečným priečkovým reťazovým dopravníkom. Vznik strát odrolom je preto minimálny.  Zberač EasyFlow bez vodiacej dráhy je jednoduchý na údržbu a zaručuje čistý zber krmoviny, slamy.

Technické údaje:

Rozmer stroja: D x Š x V, mm 4200x2570x2490

Rozchod kolies 2150mm

Rozmer balíku Ø1250x1200mm

PTO 540ot/1min, jednostranný homokinetický kĺbový hriadeľ 800  s trecou spojkou

Hydraulické okruhy 2x jednočinný

Požadovaný príkon 36kW(50Ps)

Základná výbava:

Zberač:

Urovnávací valec

Neriadený zberač EasyFlow so šírkou 2050mm a piatimi radmi prstov, 55mm vzdialenosť medzi prstami

Zmena výšky bez použitia náradia

Rotor:

Dopravný rotor (0770)

Usporiadanie prstov rotora do V pre ostré hrany balíka

Lisovacia komora:

Priečkový reťazový dopravník s veľkými vodiacimi kladkami a automatickým napínaním

Nenáročné na príkon, vďaka jednoduchej konštrukcii a malému pracovnému odporu

Priečkový dopravník-efekt ozubenia pre vyššiu istotu otočenia balíku v krátkej/mokrej hmote

Ukazovateľ tlaku lisovania vrátane ukazovateľa smeru jazdy pre vyrovnané balíky

Viazanie

Automatický štart viazania  , Viazanie do sieťky(0220)

Ďalšia príslušenstvo:

Pneumatiky 11.5/80 R15,3 10PR (0825)

Ťažné oko 40mm pre spodné pripojenie

Jednoduchá náprava bez bŕzd (1365) ,  Preťažovacia spojka v kĺbovom hriadeli

1365 jednoduchá náprava s pneumatikami bez bŕzd, Pneumatiky 11,5/80 R15,3 10PR

Palubná elektronika Medium vrátane ovládacieho terminálu KRONE (3004)

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odovzdávaní stroja zabezpečiť :

- plochu s porastom vhodným na predvedenie práce stroja

Návod na obsluhu -1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha dopredu prečítať.

Cena v EUR (bez DPH):

204620000 Fortima F 1250                                41 159,00€

1530 vyhadzovač balíkov                                         721,00€

Cenníková cena pre rok 2022                           41 880,00€

Akciová cena pre sezónu 2022:

Opcia:

1375 jednoduchá náprava+vzduch.brzdy              2 225,00€

0830 pneu 15.0/55 R17 10PR                                     561,00€

1150 automatické mazanie reťazí                           1.545,00€

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia

bottom of page