top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Technické a technologické systémy
v poľnohospodárstve 

 

Navádzací systém TRIMBLE GFX 350 Pre Control station

Novinka

VÝROBCA: TRIMBLE Agricultural Division, USA

                                                 

Zariadenie obsahuje opreračný systém Android

Dotykový displej  17,8 cm

Zariadenie vhodné pre precízne technológie, variabilnú sejbu, aplikácie hnojív a ostatných substrátov s cieľom zvýšenia úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou, zníženie emisií amoniaku, precízne technológie na aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín.

Vhodná pre variabilné aplikácie: 

-       Control station  TUVR

  • Sejačky Biodril variabilná sejba

 

136000-00   GFX 350 , precision IQ  dotykový displey, uhlopriečka 17,8 cm                          929,- eur

132000-02    Prijímač GPS, GLONAS, GALILEO, EGNOS                                                           929,- eur

96553-20         License, Display-Multi Type, Implement: Field IQ, No Expiry                           530,- eur

96553-11       License, Display-Multi type, Implement: Serial Rate and TUVR, No Expiry          835,- eur

              Cable Assy, GFX – 750/XCN-1050. Expansion Port Basic, RS232, Dig I/O. 2,5 m      100,- eur

9653-07       VRA Licence – import apl. máp                                                                               483,- eur

LFSK01         Montáž  ( práca + cesta )                                                                                          200,- eur

Cena spolu:                                                                                               4 006,- eur

 

Údaje získané počas práce stroja je možné následne preniesť pomocou USB kľúča na ďalšie spracovanie (reporty práce, dáta *.shp file apod.). Taktiež je možné importovať pomocou USB vopred pripravené dáta (hranice pozemkov a pod.)

 

Všetky ceny bez DPH, včítane dodávky, montáže, návodu na obsluhu v sk tlačenom formáte, úvodného zaškolenia obsluhy u zákazníka

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page