top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Technické a technologické systémy
v poľnohospodárstve 

 

Navádzací systém TRIMBLE GFX 750 AUTOPILOT (RTK SK-POS) IS0BUS

Stroj s predprípravou

VÝROBCA: TRIMBLE Agricultural Division, USA

Navigácia môže pracovať v režime rovnobežných pásov, sledovania kriviek alebo jazdy v kruhu. Nový monitor je     

- odolný tablet ( IP66 ) s operačným systémom Android

- uhlopriečka dotykového displeja 10.1 palca – 25.6 cm, rozlíšenie 1280 x 800 bodov.

- možnosť pripojenia na internet, Wifi.

- NAV900 je kompaktný systém obsahujúci anténu, prijímač a kontroler – je inštalovaný na strechu traktora.

- navigácia v kabíne je iba zobrazovacia jednotka, stačí jeden kábel na napájanie a jeden na prepojenie s NAV900 na streche.

- ISOBUS aj TUVR protokol ( trimble sériový protokol ) pre komunikáciu s náradím

 

Údaje získané počas práce stroja je možné následne preniesť pomocou USB kľúča na ďalšie spracovanie (reporty práce, dáta *.shp file apod.). Taktiež je možné importovať pomocou USB vopred pripravené dáta (hranice pozemkov a pod.)

 

Súčasťou volantu sú senzory systému T3 (meranie náklonu vpred/vzad + otočenie okolo zvislej osi), ktoré umožňujú také spresnenie údajov o pohybe stroja, že je možné jeho vedenie s presnosťou až do +/- 2 cm. Využíva sa zdroj korekčného signálu RTK (SK-POS), ktorý je šírený dátovým prenosom cez GPRS. Je možný aj upgrade pre pripojenie rádiového prijímača lokálneho RTK signálu. Odblokovane pre RTK signál umožňuje aj príjem Omnistar alebo CenterPoint RTX signálu!!

Typické využitie TRIMBLE GFX 750 Autopilot je pre stroje, ktoré pracujú s náradím, kde je požadovaná presnosť +/- 5 cm a menej - kolesové a pásové traktory agregované s náradím na prípravu pôdy a siatie.

 

 

GPS základná výbava s licenciami

SYSTEM TRIMBLE GFX-750 + NAV900                                                                   4 079,00 EUR

Kabeláž CAN                                                                                                                 950,00 EUR

Kod unlock CAN                                                                                                        2 567,00 EUR

Inštalácia                                                                                                                       450,00 EUR

Spolu základná presnosť +/- 20-30 cm                                      8 046,00 Eur

 

Výbava pre najvyššiu presnosť

Modem, Sierra Wireless GX450w/WiFi , International                                             735,00 EUR

Licencia reciver-Multi Type Korekčný signál RTK  2 cm                                       4 678,00 EUR

XFill záloha signálu pre výpadok RTK siete na 20 min                                                0,00 EUR

Korekčný signál RTK – SK POS (cez GPRS )-ročný poplatok 1 SIM karta                 50,00 EUR

Spolu  s najvyššou RTK presnosťou +/- 2 – 3 cm                                                  5.463,00 EUR

Cena spolu                                                                               13 509,00 EUR

 

Voliteľná výbava

License, ISOBUS Task Controller komunikácia s Rauch, Tecnoma, Vadrestad    677,00 EUR

TUVR  protokol Kabelova sada, Full Harnes ISOBUS                                              730,00 EUR

License, ISOBUS multi – možnosť importu aplikačných máp                                 483,00 EUR

NEXT SWATH ( automatické otáčanie na súvrati )                                                1.486,00 EUR

                                                                              

Všetky ceny bez DPH, včítane dodávky, montáže, návodu na obsluhu v sk tlačenom formáte, úvodného zaškolenia obsluhy u zákazníka

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page