top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Technické a technologické systémy
v poľnohospodárstve 

 
Navádzací systém TRIMBLE GFX 750 + volant EZ-Pilot (RTK SK-POS) TURV sériový port 
EZ- PILOT PRO

VÝROBCA: TRIMBLE Agricultural Division, USA

Pokročilý systém pre asistované riadenie stroja. Údaje z riadiacej jednotky ovládajú volant EZ-pilot, ktorý je namontovaný cez konzolu na tyč pôvodného volantu  – stroj nemusí byť tzv. steer ready, systém je možné použiť na akýkoľvek stroj.  Konzola umožňuje jednoduchú demontáž a použitie na viacerých strojoch podľa potreby. Navigácia môže pracovať v režime rovnobežných pásov, sledovania kriviek alebo jazdy v kruhu. Nový monitor je     - odolný tablet ( IP66 ) s operačným systémom Android

- uhlopriečka dotykového displeja 10.1 palca – 25.6 cm, rozlíšenie 1280 x 800 bodov.

- možnosť pripojenia na internet, Wifi.

- NAV900 je kompaktný systém obsahujúci anténu, prijímač a kontroler – je inštalovaný na strechu traktora.

- navigácia v kabíne je iba zobrazovacia jednotka, stačí jeden kábel na napájanie a jeden na prepojenie s NAV900 na streche.

- možnosť pripojenia EZ-Pilot, autopilot

- ISOBUS aj TUVR protokol (trimble sériový protokol ) pre komunikáciu s náradím

 

Údaje získané počas práce stroja je možné následne preniesť pomocou USB kľúča na ďalšie spracovanie (reporty práce, dáta *.shp file apod.). Taktiež je možné importovať pomocou USB vopred pripravené dáta ( hranice pozemkov a pod.)

 

Súčasťou volantu sú senzory systému T3 (meranie náklonu vpred/vzad + otočenie okolo zvislej osi), ktoré umožňujú také spresnenie údajov o pohybe stroja, že je možné jeho vedenie s presnosťou až do +/- 2 cm. Využíva sa zdroj korekčného signálu RTK (SK-POS ), ktorý je šírený dátovým prenosom cez GPRS. Je možný aj upgrade pre pripojenie rádiového prijímača lokálneho RTK signálu. Odblokovane pre RTK signál umožňuje aj príjem Omnistar alebo CenterPoint RTX signálu!!

Typické využitie TRIMBLE 750 a EZ-Pilot je pre stroje, ktoré pracujú s náradím, kde je požadovaná presnosť +/- 5 cm a menej - kolesové a pásové traktory agregované s náradím na prípravu pôdy a siatie.

 

GPS základná výbava  s licenciami (Isobus terminál)

SYSTEM TRIMBLE GFX-750 DGPS + NAV 900                                                                   4 079,00 EUR

 APMD motor + volant                                                                                                            2 998,00 EUR 

Kod unlock PRO                                                                                                                        709,00 EUR 

Platform kit pod volant                                                                                                              572,00 EUR

Inštalácia                                                                                                                                    450,00 EUR

SPOLU                                                                                                   8 808,00 EUR

 

RTK up grade – kod       (presnosť +/- 2-3 cm )                                                                    4 678,00 EUR

Modem, Sierra Wireless GX450w/WiFi , International                                                           735,00  EUR

XFill – záloha signálu pre výpadok RTK siete na 20 min                                                           0,00 EUR

Korekčný signál RTK – SK POS (cez GPRS ) – ročný poplatok za 1 SIM kartu                       50,00 EUR

SPOLU                                                                                                   5.463,00 EUR

 

Cena spolu                                                                                           14 274,00 EUR

 

Voliteľná výbava:

TURV protokol (kábelová sada komunikácia s nie ISOBUS terminálom                             730,00 EUR

Možnosť importu aplikačných máp                                                                                         483,00 EUR

ISOBUS Task Controller komunikácia s Rauch, Tecnoma, Vaderstat                                  677,00 EUR

HP up grade – kod (presnosť +/- 5-10 cm)                                                                          2 468,00 EUR

 

Všetky ceny bez DPH, včítane dodávky, montáže, návodu na obsluhu v sk tlačenom formáte, úvodného zaškolenia obsluhy u zákazníka.

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page