top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov


Radličkové plečky HATZENBICHLER kukuričné

Technológie na udržiavanie pôdy v kultúrnom a bezburinovom stave a na mechanické ošetrenie porastov.

 

Výrobca:  HATZENBICHLER, Rakúsko

 

Popis a výbava:

 • 2 až 16- riadkové radl. plečky na kukuricu, slnečnicu a kultúry so vzdial. riadkov 75 cm

 • pevné alebo hydraulicky sklopné

 • pre zadný záves traktora s paralelogramovým závesom (nie je možné zapnúť dopredu)

 • pre čelný záves traktora s paralelogramovým závesom (nie je je možné zapnúť dozadu)

 • alebo voliteľne so špeciálnym závesom „Frontanbaubock“, kde si užívateľ  môže voliť pripojenie čelné alebo zadné

 • možnosť prestavenia na medziriadkovú šírku od min. 35 cm až po 75 cm

 • 2 vodiace oceľové kolesá s prírubou alebo pneumatikové kolesá (4 na 18-24 riadkových)

 • automatické riadenie plečky cez horný záves a tiahlo

 • hlavný rám zo špeciálne tvarovaného rúrového profilu

 • plečkovacie elementy na paralelogramoch s vodiacimi veľkými farmflex kolesami  s guličkovými ložiskami s plynulým nastavením výšky kolies (hĺbky práce)

 

Sériová výbava s S-Stĺpikmi – vhodné pre ľahšie, kyprejšie pôdy, väčšie hĺbky plečkovania, vyššie porasty:

 •  S-stĺpiky – stredové elementy s 5 S-stĺpikmi s 3 šípovými nožíkmi (150 mm)                         

  + 2 krajnými polnožíkmi (85 mm)

 • krajné elementy s 3 S-stĺpikmi s 2 šípovými nožíkmi (150 mm) + 1 polnožíkom (85 mm)

 • zakalené  a pozinkované nožíky

 • Farmflex kolesá plynule nastaviteľné vretenom

 • bočné ochranné disky (štandardne), alebo plechy (na želanie)

 

Sériová výbava s Vibro-stĺpikmi – vhodné pre pôdy s väčším prísuškom, ťažšie pôdy, menšie hĺbky plečkovania, nižšie porasty:

 • výškovo nastaviteľné Vibro-stĺpiky (200-410 mm)  – stredové elementy s 5 S-stĺpikmi s 5 šípovými nožíkmi (150 mm)

 • krajné elementy s 3 Vibro-stĺpikmi s 3 šípovými nožíkmi (150 mm)

 • zakalené  a pozinkované nožíky

 • Farmflex kolesá plynule nastaviteľné vretenom

 • bočné ochranné disky (štandartne), alebo plechy (na želanie)

 

Ďalšia voliteľná výbava:

 • Bočné ochranné plechy (krátke alebo dlhé) s paralelogramovým závesom a guličkovými ložiskami

 • Kompletné plečkové elementy s paralelogramom a Farmflex kolesom (S-stĺpiky alebo Vibro-stĺpiky)

 • Hydr. posilňovač navádzania              

 •  Špeciálne prihrňacie radličky

 • Plečkovacie prstové kolesá pre ničenie burín tesne okolo rastlín

 • Aplikátory na granulované hnojivo mechanické boxové alebo pneumatické

 • Pre niektoré typy možnosť aplikátora na tekuté prihnojovanie

 • Pre niektoré typy možnosť zariadenia na postrek chem. ochrannou látkou

 • Kamerové navádzanie

*hydr.sklopná verzia

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odvzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu pre prácu. Min. 1 ha

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

 

Cena v EUR (bez DPH):

Plečky na zadný alebo predný záves bez možnosti zmeny pripojovania – S-stĺpiky:

4- riadková    pevná                                                                                                8 825,00 EUR

6- riadková    pevná*                                                                                            11 251,00 EUR

6- riadková    sklopná                                                                                           13 786,00 EUR

8- riadková    sklopná                                                                                           19 577,00 EUR         

12- riadková  sklopná                                                                                           26 692,00 EUR

16- riadková  sklopná                                                                                           31 475,00 EUR

 

Plečky na zadný alebo predný záves bez možnosti zmeny pripojovania – Vibro-stĺpiky:

4- riadková    pevná                                                                                               10 735,00 EUR

6- riadková    pevná*                                                                                            14 037,00 EUR

6- riadková    sklopná                                                                                           16 62300 EUR

8- riadková    sklopná                                                                                           19 816,00 EUR        

12- riadková  sklopná                                                                                           31 314,00 EUR

16- riadková  sklopná                                                                                           37 706,00 EUR

 

Plečky s odpojiteľný závesom Frontanbaubock s možnosťou prip. predného aj zadného:

S-stĺpiky

4- riadková    pevná                                                                                              12 429,00 EUR

6- riadková    pevná*                                                                                            14 855,00 EUR

6- riadková    sklopná                                                                                           17 390,00 EUR

8- riadková    sklopná                                                                                           23 175,00 EUR        

12- riadková  sklopná                                                                                           32 533,00 EUR

 

Plečky s odpojiteľný závesom Frontanbaubock s možnosťou prip. predného aj zadného:

Vibro-stĺpiky

4- riadková    pevná                                                                                              14 334,00 EUR

6- riadková    pevná*                                                                                            17 634,00 EUR

6- riadková    sklopná                                                                                           19 146,00 EUR

8- riadková    sklopná                                                                                           23 419,00 EUR         

12- riadková  sklopná                                                                                           34 917,00 EUR

 

Ďalšia výbava:

+ oporný stojan (nutný pre čelnú plečku)                                                                398,00 EUR

+ ochranné plechy dlhé, namiesto diskov                                                +132,00 EUR/1 riadok

+ ochranné plechy krátke, namiesto diskov                                             +115,00 EUR/1 riadok

Ochranné disky (pri objednaní samostatne, nie spolu so strojom)             300,00 EUR/ 1 riadok

+ prstové plečkovacie koleso veľké / 1 riadok                                           830,00 EUR/1 riadok

+ prstové plečkovacie koleso malé / 1 riadok                                          1 091,00 EUR/1 riadok

+ zadné osvetlenie a výstražné tabule                                                          565,00 EUR

Aplikátor na prihnojovanie na granulované hnojivá:

Pneumatický aplikátor hnojiva 800 l                                                            12 690,00 EUR

 

V prípade kamerového navádzania traktor musí biť vybavený ISOBUS om a vyvedený signál rýchlosti v 9 pin zásuvke v kabíne traktora.

 

Kamerové navádzanie s navádzacím rámom „Standard“:

* pri objednaní spolu so strojom                                                                   31 611,00 EUR

* pri objednaní bez stroja                                                                             33 057,00 EUR

 

Kamerové navádzanie s navádzacím rámom „Heavy XL“                               

(nutné pre 8-radl. a väčšie plečky):

* pri objednaní spolu so strojom                                                                   35 485,00 EUR

* pri objednaní bez stroja                                                                             36 952,00 EUR

 

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálného cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky ako aj počas zmluvne zaviazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page