top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov


Univerzálny cepový mulčovač WM 3300 HF

Výrobca: SAUERBURGER, Nemecko

 

Univerzálny mulčovač pre použitie na mulčovanie úhorov, lúk a pasienkov. Rýchlovýmenné nože pre rôzne účely na pracovnom variohriadeli. Umožňuje rovnomerný urýchlený  rast novej trávy.  Vhodný pre zničenie divoko rastúcich rastlín, pre rýchlejší rozklad rastl. zvyškov a rýchlejšiu tvorba humusu, pre roztiahnutie a rozdrobenie  lájn, krtincov a pod.

 

 

Štandardná výbava:

Široké kladivkové nože alebo univerzálne Y-nože

zo špeciálnej ocele podľa želania

Robustný rám, skriňa a záves

Lineárny bočný posuv hydr. valcom (dvojčinným)

(o 470 mm)

Robustná prevodovka so zabudovanou voľnobežkou

Klbový hriadeľ  s voľnobežkou

Otáčky vývodového hriadeľa:

            * sériovo 1000 ot./min. pre typy HF a od WM 3000

            * na prianie 750 ot./min.

Priebežný kopírovací valec

Výškove nastaviteľné lyžiny

Rotor veľkého priemeru (vysoká zotrvačnosť – vysoký výkon a kvalita mulčovania)

2 x trhací hrebeň

Typy WM 3000 a WM 3300 sériove s aut. napínaním remeňov.

Typy HF sú vybavené čelným aj zadným závesom, čo umožňuje voľbu ich zapnutia čelne alebo zadne.

 

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odvzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu pre mulčovanie. Min. 1 ha

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

Nutnosť upresniť pred objednávkou: typ PTO: 3/8"Z6, 3/8"Z21, 3/4"Z6 alebo 3/4"Z20

Požadované hydr. ventily na traktore (podľa ISO7241 rada A-12.5): 2x dvojčinný 1/2"

 

Technické údaje:

Cena v EUR (bez DPH):                                   

WM 3300 HF                                                                                                          11 403,00 EUR

 

1. Široké kladivkové nože (obj. č. 7081A001)                                                              0,00 EUR

2. Otáčky vývodového hriadeľa:

    1000 ot./min. sériovo pre typy HF a od WM 3000 (obj. č. 7070A202)                0,00 EUR

Zosilnené ložiská na kopírovacom valci (Ø 55mm namiesto 40mm)                   319,00 EUR            

Nárazový výmenný plech pre WM 3300 (obj. č. 7070M371)                             1 095,00 EUR                          

Reťazová clona pre WM 3000-3300 (obj. č. 7070H391)                                      264,00 EUR

 

Spolu cena v EUR (bez DPH):                                                  13 081,00 EUR                                     

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálného cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky ako aj počas zmluvne zaviazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page